Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

NCK:s vårkonferens 2022

Att bygga relationer genom medskapande kulturarv
16-17 februari

Här hittar du schema för konferensen och talarpresentationer. 

NCK:s Vårkonferens 2022 kommer att fokusera på hur hållbara relationer kan byggas genom medskapande. Kulturarvets potential i att främja medskapande och delaktighet är ytterst prioriterat på såväl europeisk som nordisk nivå, och understryks bland annat i Sveriges regerings proposition ”Kulturarvspolitik” som antogs 2017. Medskapande bygger på en etablerad tillit och på premissen att alla kan bidra till innehållet, aktiviteten eller processen. När medskapande lyckas ökar det känslan av delaktighet och stimulerar lärande.

En av de största utmaningarna för museer och arkiv i att stimulera delaktighet med olika målgrupper är att etablera långsiktiga och hållbara relationer som bygger på ömsesidigt förtroende och tillit. Alltför ofta är sådana relationer tidsbundna till ett specifikt projekt som möjliggör det, och tidsbegränsad tillit upplevs inte alltid som genuin. Tillit är dock avgörande för att kunna lyckas i en medskapande process. 

Därför vill vi på NCK gemensamt med er under två dagar diskutera möjligheter och utmaningar i medskapande. Dessa är några av de frågor vi tillsammans kommer att utreda: 

 • Vad betyder medskapande för kulturarvssektorn?
 • Vad kan vi konkret göra för att stimulera medskapande?
 • Vilka möjligheter och utmaningar finns i medskapande?
 • Hur kan det hjälpa oss bygga mer hållbara relationer med olika målgrupper?
 • Hur sätts ramarna för medskapande och vem eller vilka sätter dessa ramar?
 • Hur kan själva formen och agendan för en aktivitet tas fram genom en medskapande process och vad vore värdet i det?

Viktig information: 

 • Konferensen är helt digital. Den information som gått ut tidigare om att kunna vara med fysiskt på plats i Östersund gäller inte längre. 

 • Det huvudsakliga språket kommer att vara engelska eftersom vi har deltagare från hela Norden och även utanför, men en del parallella sessioner kommer att vara på svenska/skandinaviska. 

 • Anmälan Sista anmälningsdag är 11 februari.

Priser: 

 • Individuellt deltagande: 600 kr
 • Institution: 1200 kr*

*Med detta alternativ kan flera personer från samma institution delta för samma pris. Vi vill ändå att varje medarbetare registrerar sig separat så att vi kan få samtligas kontaktuppgifter. Vid anmälan klickar du på att du registrerar dig som organisation, nämner organisationens namn och uppger hur många totalt som deltar från organisationen.

Alla kostnader är exklusive moms (25%). 

För frågor, kontakta:

Vi ser fram emot att träffa er i det digitala rummet!