Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

NCK:s vårkonferens 2022

Att bygga relationer genom medskapande kulturarv
16-17 februari

Anmälan
Sista anmälningsdag är 4 februari.

Vill du bidra till konferensens innehåll med ett föredrag eller en workshop? Fyll då i formuläret som det länkas till ovan senast 14 januari så återkopplar vi till dig så fort som möjligt. 

NCK:s Vårkonferens 2022 kommer att fokusera på hur hållbara relationer kan byggas genom medskapande.
Kulturarvets potential i att främja medskapande och delaktighet är ytterst prioriterat på såväl europeisk som nordisk nivå, och understryks bland annat i Sveriges regerings proposition ”Kulturarvspolitik” som antogs 2017. Medskapande bygger på en etablerad tillit och på premissen att alla kan bidra till innehållet, aktiviteten eller processen. När medskapande lyckas ökar det känslan av delaktighet och stimulerar lärande
.

En av de största utmaningarna för museer och arkiv i att stimulera delaktighet med olika målgrupper är att etablera långsiktiga och hållbara relationer som bygger på ömsesidigt förtroende och tillit. Alltför ofta är sådana relationer tidsbundna till ett specifikt projekt som möjliggör det, och tidsbegränsad tillit upplevs inte alltid som genuin. Tillit är dock avgörande för att kunna lyckas i en medskapande process. 

Därför vill vi på NCK gemensamt med er under två dagar diskutera möjligheter och utmaningar i medskapande. Dessa är några av de frågor vi tillsammans kommer att utreda: 

 • Vad betyder medskapande för kulturarvssektorn?
 • Vad kan vi konkret göra för att stimulera medskapande?
 • Vilka möjligheter och utmaningar finns i medskapande?
 • Hur kan det hjälpa oss bygga mer hållbara relationer med olika målgrupper?
 • Hur sätts ramarna för medskapande och vem eller vilka sätter dessa ramar?
 • Hur kan själva formen och agendan för en aktivitet tas fram genom en medskapande process och vad vore värdet i det?

Programmet är fortfarande preliminärt och mer information kommer inom kort. Dessa är några av de föredrag som kommer att hållas:

 • Sarah May (Swansea universitet), kommer att tala om delaktighet och att skapa förtroende och tillit ur en migrants perspektiv. 

 • Daniel Gillberg (Göteborgs stadsmuseum), kommer att tala om tillgänglighet, teknologi och om hur medskapande förändrade Göteborgs stadsmuseum. 

 • Kajsa Hartig (Västernorrlands museum) och Bente Jensen (Aalborgs stadsarkiv) kommer att tala om digitalt medskapande på arkiv och museer i insamlandet av sociala fotografier. 

 • Anita Synnestvedt (Göteborgs universitet), kommer att tala om hur hon använde medskapande processer för att skapa bryggor mellan olika verksamheter i kulturarvssektorn.

 • Nelly Laitinen, Svenska litteratursällskapet i Finland, är förra årets vinnare av NCK:s pedagogiska pris och kommer att tala om sitt viktiga pedagogiska arbete. 

Dessutom kommer många fler föredragshållare att tillkännages inom kort, med perspektiv på medskapande från arkiv, museer och från forskningsvärlden. 

Viktig information: 

 • Konferensen kommer att vara hybrid – dvs. det kommer vara möjligt att delta antingen fysiskt på plats i Östersund eller digitalt via en livestreaming av konferensen. Vissa parallella sessioner missas tyvärr för de som väljer den digitala varianten. 

 • Det huvudsakliga språket kommer att vara engelska eftersom vi har deltagare från hela Norden och även utanför, men en del parallella sessioner kommer att vara på svenska/skandinaviska. 

 • Den som är intresserad av att själv presentera perspektiv kring medskapande på konferensen är varmt välkomna att skicka in ett förslag till oss senast 14 januari.

Priser: 

 • Deltagande på plats i Östersund: 2800 kr *
 • Reducerat studentpris: 600 kr **
 • Digitalt deltagande: 600 kr

Alla kostnader är exklusive moms (25%). 

* i detta pris ingår inte bara konferensens innehåll, utan även en konferensmiddag den 16 februari, två luncher samt fika. 

** Detta gäller de som vill närvara i Östersund, och middag och lunch ingår inte i priset. Däremot ingår fika. Lunch och middag kan dock beställas separat via

Vi ser fram emot att träffa er antingen i Östersund eller i det digitala rummet!