Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Omdömen från kurser

Katarina Blix Lundqvist, antikvarie och museipedagog på Sörmlands museum har läst kursen Museipedagogikens samhällsanknytning under hösten 2014. Hon berättar följande:
“Jag har inte studerat på många år och jag önskade fylla på med ny erfarenhet i dialog med andra. Den utbildning jag har sedan tidigare är inte pedagogiskt förankrad.”
Hon berättar vidare att hon har fått ta del av nya och tankar som inte var aktuella när hon själv studerade. “Många begrepp som man använder sig av på seminarier och i litteratur är nya för mig. Det händer mycket på tio år…” säger Katarina.

Kursen Socially purposeful museums and archives som NCK gav hösten 2016 i samarbete med Leicester University och Riksutställningar var också mycket uppskattad. En deltagare säger:
“This has been a really brilliant experience that I will be recommending to my colleagues who need the breathing room to think about their ideas outside of the baggage of our workplace.”