Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Pedagogiska priset 2023

Anne Sandström tilldelas Pedagogiska priset 2023, för sitt mångåriga arbete med att lyfta fram kulturarv på ett inspirerande, pedagogiskt och inkluderande sätt. Hon är grundare och verksamhetsledare för Föreningen Drama och Teater (DOT r.f.) i Helsingfors, Finland. Anne Sandström har i DOT skapat en verksamhet där dramapedagogiska metoder används för att levandegöra kulturarv för deltagare i alla åldrar – från barn till seniorer.

”Genom dramatiserade stadsvandringar och tidsresor har Anne Sandström tillsammans med sina medarbetare bidragit till att sprida kunskap om Finlands historia i stort och smått, men också skapa minnesvärda upplevelser för alla sinnen. Sandströms arbete kännetecknas av samarbete och en vilja att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, och det vill NCK uppmärksamma och uppmuntra.” säger Karin Thomasson, styrelseordförande för NCK.

I sitt tacktal uppmärksammade Anne Sandström tidsresepionjären Britt-Marie Borgström, som fram till sin pension nyligen förestod Öppna förskolan på Jamtli. Anne sade att det var inspirationen från en kurs med henne som fick Anne att skapa det hon har gjort i Helsingfors. Britt-Marie Borgström deltog på middagen på restaurang Hov på Jamtli under NCK:s vårkonferens när priset delades ut. Anne beskrev hur en cirkel därmed slöts, förutom omnämnandet gav Anne sin blombukett till Britt-Marie.