Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Vårkonferensen 2021 – Nordiska perspektiv på dekolonisering av kulturarv

Förutom covid-19-pandemin var Black Lives Matter-rörelsen en av 2020:s stora händelser. Rörelsen bidrog till att sätta frågor om diskriminering och ojämlikhet kopplade till hudfärg och föreställningar om ras högt på agendan. Inte minst hamnade också kulturarvsinstitutioner i rampljuset när de blev uppmanade att skärskåda sina egna koloniala arv och hur de hanterar dem idag. 

Med tanke på denna viktiga debatt vill vi ta tillfället i akt att lyfta hur nordiska kulturarvsinstitutioner förhåller sig till frågor om dekolonisering. Nordens koloniala historia har av många beskrivits som bortglömd eller nedtystad. Den har dock under senare år i allt högre grad börjat intressera såväl akademin som kulturarvsinstitutioner och aktivister. Vissa institutioner försöker också i grunden förändra hur de förhåller sig till grupper som påverkats och påverkas av de koloniala strukturer som kulturarvsinstitutioner har varit en del av att upprätthålla och reproducera. Genom vårkonferensen vill vi visa exempel på sådana initiativ och sprida kunskap om nordiska koloniala kulturarv och dess relation till koloniala processer i andra delar av världen. 

Vi vill titta på hur det koloniala arvet formar oss än idag, till exempel genom kulturarvsinstitutioner såsom museer och arkiv, och diskutera hur vi kan institutionalisera en kontinuerlig dekoloniserings-process  inom sektorn. Med andra ord: vi borde inte behöva ytterligare en Black Lives Matter-rörelse för att på allvar ta itu med vårt koloniala arv.

Eftersom konferensen i år sker helt på engelska hittar du mer information om program och anmälan här.