Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Digital solutions for applied heritage…

Vi är mycket glada över att NCK just fått finansiering för ett nytt projekt: Digital solutions for applied heritage – exploring transnational learning opportunities. Erasmus+ finansierar projektet. NCK kommer att vara projektledare och det är ett strategiskt partnerskap mellan NCK, Jamtli, Kalmars läns museum, Estlands nationalmuseum, Audentesskolan och Barnkulturnätverket i Österbotten BARK. Här är en kort sammanfattning av vad vi strävar efter att uppnå:

Under Covid-19 har museer som har arbetat under många år med tidsresor, rollspel och andra pedagogiska program som ett verktyg för social inkludering börjat överväga om metoden kan förpackas i en digital tjänst eller produkt. I detta projekt kommer museer som är vana vid tidsresor och rollspel att experimentellt utveckla digitala varianter och undersöka i vilken utsträckning dessa kan stärka metoden och utveckla samarbetet med skolor.
En digitalisering av skolprogrammen är inte bara en fråga om att tillgängliggöra material online utan kräver utveckling av metoder som är lämpliga för den digitala arenan. Vi inser att digitala lösningar inte är ett hinder för lärande genom kulturarv utan istället kan skapa nya möjligheter att nå ut till en mångfald av målgrupper som annars inte skulle ha tillgång till museernas arbete.

Detta projekt syftar till att använda digitala lösningar för att omvandla den vanligtvis uteslutande lokala tidsresan till en transnationell upplevelse. Ett strategiskt partnerskap mellan Sverige, Finland och Estland kan lägga grunden för ett gränsöverskridande program som betonar europeiska förbindelser, vilket kommer att stärka ett integrerat och gränslöst Europa. Transnationellt berättande kommer att röra sig ifrån ett mer traditionellt berättande där fokus ofta är inriktat på nationens historia. Vi ser en sådan utveckling som en möjlighet att ta rollspel och tidsresor som syftar till social inkludering till nästa nivå vilket kan vara av stort värde för andra museer och skolor i Europa.

Vi ser verkligen fram emot att komma igång med projektet den 1 juni! 

Kontakta Gustav Wollentz för mer information.