Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kurs om museum och social interaktion

En kurs som kommer att vara full av inspirerande exempel, nyttiga metoder och praktiska workshops!

  • Hur kan museum skapa utställningsrum som stimulerar social interaktion?

  • Vilka olika typer av element har visat sig framgångsrika för att uppmuntra social interaktion och hur kan dessa element användas i en utställning?

  • Vad är värdet i social interaktion för upplevelsen av museibesöket och hur stimulerar det ett ökat lärande hos besökaren?

  • Vilka metoder finns det för att utvärdera hur framgångsrika sociala rum på museum är?

Sedan 2018 har Regionmuseet Kristianstad, Den Gamle By, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK) och Universitetet i Sørøst-Norge arbetat i ett Nordplus-finansierat projekt där vi kartlagt hur social interaktion kan stimuleras på museum i Sverige, Danmark och Norge. Vi har också undersökt hur lärandeprocesser i sociala rum kan utvärderas genom observationer, enkäter och intervjuer. Det är nu dags att sprida våra erfarenheter till andra som vill utveckla mer sociala utställningsrum!

Kursen går av stapeln hos NCK i Östersund, 28-29 september 2021 (med reservation för ändringar, se nedan). Eftersom kursen finansieras av Nordplus är den helt gratis men resa och boende måste bekostas av deltagarna själva. Kursen görs på nordiska språk.
Då vi har ett begränsat antal platser rekommenderar vi att du som vill delta anmäler dig så fort som möjligt.  Vi ser fram emot att träffas i Östersund!

Vi följer utvecklingen av coronapandemin och kommer att se till att kursen kan ordnas smittsäkert. 

Anmälan görs här