Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik / The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

NCK bedriver och främjar forskning för att fördjupa förståelsen för kulturarvets betydelse och roll i samtiden och framtiden, hur kulturarvet kan användas och vad man kan uppnå genom kulturarvspedagogik. 
Vi ser kulturarvet som en resurs i strävan att nå ett hållbart och inkluderande samhälle. Vi kopplar även samman kulturarvspedagogik med samhälleliga visioner om exempelvis livslångt lärande och aktivt åldrande.

Vi har kontor i Östersund men arbetar dagligen med projekt som berör parter i övriga Sverige, Norden, Baltikum och Europa. Vi arrangerar kurser och konferenser, håller föreläsningar och workshops. 

Om du funderar på ett samarbete, vill anlita oss i något sammanhang eller bara är nyfiken på vad vi gör – hör då av dig till oss!