Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Konferenser

Innehåller de rapporter som vi publicerat i samband med våra återkommande vårkonferenser

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

The Emotional Museum (David Fleming, National Museums Liverpool)
NCK:s vårkonferens, Östersund 2016

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hemlös på museet – et utställningsprojekt i känslig balansakt (Anneken Appel Laursen, Den Gamle By)
NCK:s vårkonferens, Östersund 2016

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lågaffektiv bemötande (Erik Rova, Pedagogisk Psykologi)
NCK:s vårkonferens, Östersund 2016

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A European movement for CULTURE IS A NECESSITY (Luca Bergamo, Culture Action Europe)
Artikel från NCK:s vårkonferens, Östersund 2015

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Opening Up the Museum (Janice Lane)
Artikel från NCK:s vårkonferens, Östersund 2015

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Audience Development in Relation to Cultural Policies for Sustainable Learning Cities, Communities, and Regions – a Nordic Perspective (Henrik Zipsane)
Artikel från NCK:s vårkonferens, Östersund 2015

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Arkivaktivisme: Kampen for rettferd, demokrati og arkiv (Gudmund Valderhaug)
Artikel från NCK:s vårkonferens, Östersund 2014

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Art or Activism: Is There a Choice? (Mary Ann DeVlieg)
Artikel från NCK:s vårkonferens, Östersund 2014

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Minority and Majority: Tolerance Programs in the Hungarian Open Air Museum (József Molnár)
Artikel från NCK:s vårkonferens, Östersund 2014

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kön, makt och motstånd: att ta ställning (Maria Perstedt)
Artikel från NCK:s vårkonferens, Östersund 2014

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

From Social Media to a Social Museum (Jasper Visser)
Konferensartikel från NCK:s vårkonferens, Östersund 2013.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium
Konferensrapport från NCK:s vårkonferens, Östersund 2011.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pergament och runstenar. Kulturarvspedagogik och äldre tider
Konferensrapport från NCK:s vårkonferens, Östersund 2010.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kulturarvspedagogik i Norden
Konferensrapport från NCK:s vårkonferens, Östersund 2008.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå