Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

The Learning Museum

GD UtbildningÖver 20 europeiska museum och kulturarvsinstitutioner deltog i projektet The Learning Museum som finansieras av EU:s livslångt lärandeprogram (Grundtvig). Syftet är att etablera ett europeiskt nätverk av museum och kulturarvsinstitutioner som arbetar med livslångt lärande.

För att möta framtidens utmaningar måste museer vara mer än platser dit människor kommer för att lära. Museerna måste också lära sig: från allmänheten, föreningar och andra samhälleliga institutioner och organisationer. De ambitiösa mål och riktlinjer för lärande som satts upp på nationell och europeisk nivå kan uppnås genom bildandet av en permanent arena för kunskapsutbyte. Utöver det här kommer NCK även att leda en särskild arbetsgrupp på temat Museum och den åldrande befolkningen.

Projektet inleddes i början av december 2010 och pågår under en treårsperiod. Läs mer om The Learning Museum på projektets hemsida.