Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
DSC_0201

Vårkonferensen 2018

NCKs Vårkonferens 2018: Platsens betydelser

Identitet, inkludering och kulturarv

7-8 februari 2018

Policydokument framhåller ofta att en av kulturarvsinstitutionernas viktigaste uppgifter är att vara identitetsskapande. Men hur fungerar det i en värld som i allt högre grad präglas av migration, globalisering och nätbaserad kommunikation? Hur kan vi arbeta med våra samlingar och arkiv, som i hög grad relaterar till plats, på individuell, lokal, regional såväl som på nationell nivå?

NCK:s vårkonferens 2018 belyser det platsbundna kulturarvets betydelse för individers självförståelse och för social sammanhållning. Vi berör frågor om hur kulturarv kan brukas för att skapa förståelse och inkludering på en plats, men även om hur frånvaron av individers eller gruppers representation kan fungera exkluderande eller förtryckande.

Varmt välkomna att delta i en spännande dialog om platsens betydelser!

NCK har förbokat rum på hotell och vandrarhem som inom kort kan bokas via information på NCKs hemsida. Även länken till konferensanmälan kommer inom kort att öppnas här på hemsidan.

För dem av er som redan vet att ni kommer, rekommenderar vi att du bokar ditt flyg eller tågresa på ett tidigt stadium, eftersom det kommer att finnas olika evenemang under denna period och en stor efterfrågan på resor till Östersund.

 

NCK’s Spring Conference 2018: The Meaning(s) of Place(s)

Identity, inclusion and cultural heritage

7th – 8th February 2018

Policy documents often state that one of the most important tasks of heritage institutions is to support the shaping of identity. However, how does this work in a world that is more and more characterized by migration, globalization and internet-based communication? How can we work with our collections and archives that to a high degree relate to geographical places, on an individual, local, regional and national level?

NCK’s spring conference 2018 sheds light on the meaning of place-bound heritage for individual self-understanding and for social cohesion. We will touch on questions about how cultural heritage can be used in order to shape understanding and inclusion through place(s), but also about how the absence of representation can be excluding and marginalizing.

You are very welcome to participate in an exciting dialogue about the meaning(s) of place(s)!

NCK has reserved rooms at hotels and hostels that will be bookable soon – more information will be published on NCKs homepage in the coming days. Also the link to the conference registration will open soon here on our webpage.

For those of you who already know that they will be coming, we recommend booking your travel as soon as possible since there will be several events at the same time as our conference in the Östersund region.

 

 

 

 

 

 

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå