Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
konferens-2017

Bilder från vårkonferensen 2017

Tack för en härlig, inspirernade, känslosam, berörande och rolig konferens!

Vi önskar er välkomna åter till vårkonferensen 2018, 7-8 februari.

2017 års vårkonferens lyfte dialogens betydelse i de verksamheter som bedrivs vid våra museer och arkiv. Det gäller inte minst i sammanhang där individer eller grupper av människor tycker olika, är i konflikt med varandra, eller behöver kommunicera svåra ämnen. Vi understryker att dialogen sätter lyssnandet och strävan efter förståelse i centrum för samtalet, och vi undersöker hur museer och arkiv kan vara de öppna, demokratiska och säkra mötesplatser vi vill att de skall vara.

DSC_0188

 

DSC_0201

DSC_0225

DSC_0195

 

 

 

 

 

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå