Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Vårkonferensen 2020 “Skapa hållbara framtider genom kulturarv”

For English press here.

Ett preliminärt program hittas här. 

Anmäl dig genom att fylla i formuläret här.

NCK:s vårkonferens 2020 kommer att äga rum 12-13 februari 2020 och har temat “Skapa hållbara framtider genom kulturarv”.

Temat för den årliga NCK-vårkonferensen för 2020 är att “Skapa hållbara framtider genom kulturarv”. Konferensen kommer att ställa den utmanande men mycket viktiga frågan: hur kan kulturarv användas för att skapa en mer hållbar framtid? Vi ska diskutera hur olika sätt att närma sig framtiden skiljer sig mellan olika fält inom kulturarvs-sektorn. Istället för att förhålla oss till framtiden som något abstrakt och avlägset strävar vi efter att belysa hur framtiden ständigt formas av våra handlingar idag. Ur ett kulturarvs-perspektiv kan framtiden ses som ett resultat av institutionaliserade praktiker inom sektorn. Med andra ord: kulturarv formar framtider! Det betyder också att en ökad kunskap och reflektion kring framtiden kan gynna sektorn. Bland annat kan det förbereda sektorn inför att möta de förändrade krav och förväntningar som en annan framtid kommer att ställa på kulturarvet, och – i bästa fall – göra sektorn till en aktiv skapare av en mer hållbar framtid. Men för att detta ska ske krävs diskussioner och utbyte av idéer och perspektiv.

Vi närmar oss hållbara framtider från de 17 Globala målen för hållbar utveckling som listas i FNs Agenda 2030, där behovet av att bygga ett inkluderande, mångsidigt och rättvist samhälle betonas. Konferensen kommer att bestå av tre delteman: 1.) Konfliktlösning genom svårt kulturarv, 2.) Hur kulturarvet kan skapa en framtid av mångfald, och 3.) Kulturarv och klimatförändringar. Dessa tre delteman har valts eftersom de utgör avgörande punkter inom de globala målen för hållbar utveckling: dvs. Bekämpa klimatförändringarna; Fredliga och inkluderande samhällen samt Minskad ojämlikhet. Konferensen kommer att erbjuda presentationer från många olika fält: universitet, museum, arkiv samt konstnärer och aktivister, så att diskussionen blir så bred och inkluderande som möjligt. Vi initierar också workshops där varje deltagare aktivt kommer att bidra – allt för att skapa en så spännande, interaktiv och framåtriktad miljö som möjligt!

Konferensavgift, inkluderar två luncher och en middag: 2800 kr (+ 25% VAT).

Konferensavgift utan middag: 2500 kr (+ 25% VAT). 

Reducerad studentavgift (begränsat antal): 500 kr. Uppge student som kommentar när du anmäler dig. I denna avgift ingår varken lunch eller middag som du i så fall kan betala extra för. 

För frågor kontakta: Gustav Wollentz: gustav.wollentz@nckultur.org

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå