Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kulturarv, arbetsmarknadsåtgärder och livslångt lärande

Projektet syftade till att undersöka förhållandet mellan livslångt lärande, kulturarv och olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. Hur livslångt lärande uppfattas – politiskt, teoretiskt och etnografiskt – var några av de perspektiv som museologen Cecilia Rodéhn utgick ifrån.

<– tillbaka