Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Tidigare projekt

Projekten presenteras utifrån det år de avslutades. För ytterligare information om de enskilda projekten, kontakta oss.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2016

> Interkulturell dialog

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2015

> Pride, Joy and Surplus Value

En KKN-strategi 1420

Kulturarv och lärande

Aktivt åldrande och kulturarv

> Access to Culture

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2014

> Regionala effekter

Implementing HLO

Skolan och Museerna

Digital Pedagogik

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2013

Kulturarv i rörelse

Postmodern konstpedagogik för premoderna samlingar

Museer och minnen – museer som arena för minnesstimulering

> The Learning Museum

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2012

Kulturarvsmäklaren

Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2011

> Kommer du ihåg?

På upptäcktsfärd i de digitala arkiven

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2010

Kulturarv, arbetsmarknadsåtgärder och livslångt lärande

Kulturarv i Norden och sociala medier

Back on Track

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2009

Young Adult Learning through Cultural Engagement in Europe

Kulturarvens möjligheter i allmän kompetensutveckling

> European Cultural Heritage. A Tapestry of Resources towards Participation and Integration

 

 

 

 

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå