Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Tidigare projekt

Projekten presenteras utifrån det år de avslutades. För ytterligare information om de enskilda projekten, kontakta oss.

2019

the network Cultural Heritage and Well-being

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2018

> Turning Access into Learning

> Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers

Lifelong Learning at Open Air Museums: Improving Competences of Adult Learning Facilitators

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2016

> Interkulturell dialog

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2015

> Pride, Joy and Surplus Value

En KKN-strategi 1420

Kulturarv och lärande

Aktivt åldrande och kulturarv

> Access to Culture

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2014

> Regionala effekter

Implementing HLO

Skolan och Museerna

Digital Pedagogik

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2013

Kulturarv i rörelse

Postmodern konstpedagogik för premoderna samlingar

Museer och minnen – museer som arena för minnesstimulering

> The Learning Museum

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2012

Kulturarvsmäklaren

Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2011

> Kommer du ihåg?

På upptäcktsfärd i de digitala arkiven

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2010

Kulturarv, arbetsmarknadsåtgärder och livslångt lärande

Kulturarv i Norden och sociala medier

Back on Track

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2009

Young Adult Learning through Cultural Engagement in Europe

Kulturarvens möjligheter i allmän kompetensutveckling

> European Cultural Heritage. A Tapestry of Resources towards Participation and Integration

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå