Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kulturarv i Norden och Sociala medier

Sociala medier har blivit ett allt mer vanligt redskap för kulturarvsinstitutioner som vill kommunicera med sin omgivning. Förutom att det här ställer vissa krav av teknologisk art förutsätter det också en omvärdering av tidigare ideologier och självuppfattningar. Medan traditionell informationsförmedling har en avsändare, ett budskap och en mottagare skapar de sociala medierna en kommunikativ verklighet som i betydligt högre utsträckning är kollaborativ. Sociala medier, som kommunikationsform, eftersträvar gemensam kunskapsproduktion och kunskapsutveckling snarare än ensidig kunskapsförmedling och reproduktion.

Projektets syfte var att utvärdera ett antal projekt i Norden som i sin kommunikation med omvärlden använder sig av sociala medier. Målsättningen var att utveckla en rekommendation som i sin tur kan leda fram till en bättre praxis på området. En onlinekatalog med goda exempel på hur sociala medier och digitala teknologier kan användas av kulturarvsinstitutioner arbetades fram.

Projektet var ett samarbete mellan NCK, Nationalmuseet i Danmark och Islands nationalarkiv. Det finansierades av projektmedel från Nordisk Kulturfond.

Du kan läsa slutrapporten här.

<– tillbaka