Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kulturarv i rörelse

Kulturarv i rörelse riktade sig mot företagare eller de som övervägde att starta en näringsverksamhet. NCK ville inspirera företagare till att använda kulturarvet för att stärka sitt varumärke, formulera en berättelse eller skapa nya produkter och upplevelser.

Kultur och kulturarv får allt större betydelse för människors välbefinnande och för samhällets ekonomi. Efterfrågan på upplevelser och produkter kopplade till kulturarv är stadigt ökande. Både de materiella lämningar, så som föremål, dokument och byggnader, och de immateriella, så som traditioner, musik och myter, kan skapa en utgångspunkt för utformandet av nya och befintliga varor och tjänster. Kulturarvet är en kostnadsfri råvara som på olika sätt kan nyttjas och förädlas.

I projektet verkade NCK för att vidareutveckla användandet av det lokala kulturarvet och att stärka de regionala näringarnas kontakt med en internationell marknad. Vi genomförde seminarier, workshops, föreläsningar och personlig rådgivning.

Läs mer om projektet här.

<– tillbaka