Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kulturarvskompassen

Vi på NCK har under årens lopp fått ta del av många exempel på hur Jämtlands läns kulturarv brukas och utvecklas av såväl starka kulturarvsinstitutioner som ideella eldsjälar och passionerade småföretagare. Vi tror dock att det går att göra så mycket mer av länets mångfacetterade förflutna. Vi vet också att många aktörer i länet har stora utmaningar. 

Sedan 2021 finns möjligheten för dig som är verksam i länet och som vill utveckla din verksamhet med kulturarvsperspektiv att kostnadsfritt få stöd av oss i form av rådgivning, inspiration och processledning. Vi vill stötta i att ta ut riktningen för hur kulturarv kan användas på olika sätt – vara en kulturarvskompass helt enkelt.

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Vi kan ge vägledning och inspiration kring var du hittar historiska källor att arbeta vidare med och hur du kan levandegöra dem.
  • Vi arbetar med inkludering- och mångfaldsfrågor så vi kan hjälpa dig att tänka till kring vem som känner sig välkommen i din verksamhet och hur man kan tänka för att få fram berättelser som kanske annars inte kommer fram.
  • Vi har erfarna arkeologer som kan berätta mer om fornlämningar i ditt närområde och inspirera kring hur de kan användas.
  • Vi har stor vana både av att ansöka om projektmedel och driva projekt och kan vara ett bollplank i den processen.
  • Sist men inte minst kan vi också bidra med omvärldsbevakning – vi kan tipsa om hur andra gör och var du kan hitta mer inspiration. 

Vem kan få stöd av oss?

Vi riktar oss till dig/er som driver någon typ av utåtriktad ideell eller kommersiell verksamhet i Jämtlands län. Antingen har ni redan kulturarv som en del av er verksamhet och vill få nya perspektiv på hur den kan utvecklas, eller så är kulturarv något nytt och okänt.

Kanske är ni en hembygdsförening som vill få stöttning i att komma vidare med en projektidé? Eller så driver du ett företag inom besöksnäringen och vill förmedla mer av platsens historia till dina gäster men vet inte riktigt hur du ska börja? Eller så är du någon helt annan – det viktigaste är att du är nyfiken på hur kulturarv kan användas i din verksamhet. Resten benar vi ut tillsammans!

Hur går det till?

Vi har tagit fram tre olika paket att välja mellan beroende på vilken typ av stöd du vill ha från oss: Rådgivning, Uppstart och Processledning. Läs mer om de olika uppläggen under rubriken Upplägg. För att anmäla intresse går du in under fliken Intresseanmälan och fyller i formuläret där. 

Om du har någon helt annan idé om hur vi skulle kunna stötta din verksamhet eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta projektledare Helena Kuhlefelt. 

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik är ett forsknings- och utvecklingscentrum för lärande genom kulturarv. Vi ser kulturarvet som en resurs i strävan att nå ett hållbart och inkluderande samhälle. Vi har vårt kontor i Östersund men verkar både regionalt, nationellt och internationellt. Vi vill utmana och förändra människors sätt att tänka kring och använda kulturarv.

Bilden ovan är hämtad från Jamtlis bildarkiv och publiceras med Creative Commons BY-NC-ND-licens. Den visar en fjällorientering den 4 juli 1973.