Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kulturarvsmäklaren

NCK genomförde ett delprojekt inom ramen för Drivkraft. Uppdraget, som handlade om arbetet med kulturarv och kreativa näringar, innefattade bland annat utåtriktat arbete med näringsidkare i hela länet i syfte att uppmuntra och hjälpa dem att integrera kulturarv i sitt företagande, inriktat arbete mot en by eller ett mindre samhälle för att utveckla byns gemensamma kulturarvspotential, två KKN och kulturarvspedagogiska artiklar och slutligen en mässa med de kulturella och kreativa näringarna som huvudsaklig målgrupp.

<– tillbaka