Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Museologi och kulturarvspedagogik

NTNU:s masterprogram i Kulturminnesförvaltning har sedan flera år tillbaka en veckas studier förlagda i Östersund. NCK erbjuder tillsammans med Jamtli och Landsarkivet i Östersund en kursvecka med teoretiska infallsvinklar, praktiska övningar och inspirerande visningar.

Kursen riktar sig till verksamma pedagoger inom museum, arkiv och andra kulturarvsinstitutioner som vill bredda och utveckla sina praktiska kunskaper om kulturarvspedagogik.
Kursen brukar vara mycket uppskattad eftersom den ger redskap till att förstå sitt arbete ur ett större samhällsperspektiv, inspiration att pröva nya metoder, kunskap om det kulturarvspedagogiska området och förmåga att strukturera upp och utvärdera sin verksamhet.

Kursen är även öppen för andra som av olika anledningar vill delta. Den som anmäler sig direkt till NCK kommer att få ett intyg vid avslutad kurs. Den som vill ha universitetspoäng för kursen ska registrera sig som student vid NTNU och anmäla sig via deras webbplats. Se denna länk

Kursen hålls i slutet av februari från lunchtid på måndagen till tidig eftermiddag på fredagen, och kostar ca 3000 kr+moms.
För mer information kontakta oss:

Vi rekommenderar Jamtli vandrarhem för de som behöver boende under kursen.

<– tillbaka

2021: Museologi och kulturarvspedagogik

2020: Museologi och kulturarvspedagogikLitteratur

2019: Museologi och kulturarvspedagogik

2018: Museologi och kulturarvspedagogik

2017: Museologi och kulturarvspedagogik

2016: Museologi och kulturarvspedagogik

2015: Museologi och kulturarvspedagogik

2014: Museologi och kulturarvspedagogik

2013: Kulturarvspedagogik och utveckling

<– tillbaka