Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kurser

Varje termin har du möjlighet att delta i någon av de fortbildningskurser som NCK erbjuder i samarbete med universitet och högskolor i Sverige och utomlands eller med olika experter inom kulturarv och lärande. Just nu håller vi på att utveckla nya spännande upplägg, men vi vet redan nu att i februari 2018 kommer kursen “Museologi och kulturarvspedagogik” att ges i samarbete med NTNU. Läs mer genom att klicka på rubriken ovan.

 

citat

Mer om kurserna:

Genom de undersökningar som NCK har genomfört om lärande på museer framkom att det finns ett stort behov av fortbildning för dem som arbetar med lärande på museer, eftersom många saknar formell pedagogisk utbildning. Därför samverkar NCK med olika parter för att erbjuda möjligheter för verksamma inom kulturarvssektorn att fortbilda sig och få ny inspiration och idéer. NCK:s kurser är ofta mycket uppskattade av deltagarna.

Katarina Blix Lundqvist, antikvarie och museipedagog på Sörmlands museum har läst kursen ”Museipedagogikens samhällsanknytning” under hösten 2014. Hon berättar följande: ” Jag har inte studerat på många år och jag önskade fylla på med ny erfarenhet i dialog med andra. Den utbildning jag har sedan tidigare är inte pedagogiskt förankrad.” Hon berättar vidare att hon har fått ta del av nya och tankar som inte var aktuella när hon själv studerade. ”Många begrepp som man använder sig av på seminarier och i litteratur är nya för mig. Det händer mycket på tio år..” säger Katarina.

Kursen “Socially purposeful museums and archives som NCK gav hösten 2016 i samarbete med Leicester University och Riksutställningar var också mycket uppskattad. En deltagare säger: “This has been a really brilliant experience that I will be recommending to my colleagues who need the breathing room to think about their ideas outside of the baggage of our workplace”.

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå