Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

På upptäcktsfärd i de digitala arkiven

Under hösten 2010 och våren 2011 arbetade pedagoger från Jamtli och Landsarkivet i Östersund med att aktivera museets och arkivens digitala samlingar för skolelever. Målsättningen med projektet var att skapa ett upplägg som kunde inspirera och hjälpa elever och lärare att upptäcka de lärandemöjligheter som finns i digitala arkiv- och museisamlingar. Syftet var att de nya pedagogiska verktyg som togs fram på sikt skulle öka nyttjandet av de digitala samlingarna hos lärare och elever. Projektet fick stöd från Statens kulturråd.

<– tillbaka