Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Vårkonferensen 2023


Program

Presentation av talarna

Om årets tema

På temat Kulturarv i kreativa processer vill vi djupdyka i mötet mellan kreativitet och kulturarv och undersöka hur detta möte öppnar upp för nya former av pedagogik och lärande. Vad händer när kulturarv används av konstnärer och kulturarbetare och tar sig nya uttrycksformer? Hur kan kulturarvsinstitutioner använda sig av kreativa uttryck som bildkonst, teater, poesi, spel eller dans för att både förmedla och medskapa? Vilka maktförhållanden och förgivettagna sanningar utmanas i mötet mellan det kunskapsbaserade och det konstnärliga?

Konferensavgifter

Ordinarie pris: 3 000 SEK exkl. moms.

Deltagare från NCK:s ägare: 2 300 SEK exkl. moms

Ideella föreningar, frilansare, organisationer med max 10 anställda:
1 500 SEK exkl. moms

Studenter: 850 SEK exkl. moms (middagen ingår ej i detta pris)

I avgiften ingår två luncher, en middag samt fika. (Dock ingår ej middagen i priset för studenter.) Om du ej önskar delta vid middagen görs ett avdrag på avgiften om 500 SEK. 

In English