Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Vårkonferensen 2023

NCK:s vårkonferens 2023 går av stapeln 28-29 mars på Jamtli i Östersund. Programmet är under uppbyggnad, men vi kan redan nu presentera följande talare:

Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum. Marianne mottog NCK:s pedagogiska pris 2022 för sitt pionjärarbete med att lyfta berättande som immateriellt kulturarv och förmedlingsmetod. Hon kommer att presentera sitt arbete med att använda berättande som verktyg för såväl förmedling som medskapande.

Sigrid Oldenburg, kulturarvsutvecklare Region Blekinge. Sigrid kommer att presentera det pågående projektet Möt mästaren – kunskapens djup och framtidens uttryck som syftar till att lyfta fram hantverkare som innehar mästarbrev i äldre hantverk. Projektets metod är framförallt att skapa tvärmöten mellan hantverket, mästarna och andra kreativa uttryck som konsthantverk, musik och brädspel för att nämna några.

Sam Hultin, konstnär. Sam arbetar utifrån sitt intresse för queer historia, identitet och gemenskap och utforskar kopplingar mellan personliga erfarenheter och politiska och sociala strukturer. I sin presentation kommer Sam att berätta om sitt arbete med projektet Eva-Lisas monument där hen aktiverar transpionjären Eva-Lisa Bengtsons (1932-2018) arkiv.

Boende

Ett tips är att boka boende så fort som möjligt. Vi har några rum reserverade på Hotel Emma med en speciell bokningskod, för att få denna, mejla: . Jamtli vandrarhem är ett budgetboende som ligger helt nära konferenslokalen, mejla Anna för en bokningskod med 25% rabatt där.

Om årets tema

På temat Kulturarv i kreativa processer vill vi djupdyka i mötet mellan kreativitet och kulturarv och undersöka hur detta möte öppnar upp för nya former av pedagogik och lärande. Vad händer när kulturarv används av konstnärer och kulturarbetare och tar sig nya uttrycksformer? Hur kan kulturarvsinstitutioner använda sig av kreativa uttryck som bildkonst, teater, poesi, spel eller dans för att både förmedla och medskapa? Vilka maktförhållanden och förgivettagna sanningar utmanas i mötet mellan det kunskapsbaserade och det konstnärliga?

Vill du hålla en presentation på konferensen?

Vi tror att det finns många spännande exempel runt om i Norden och öppnar därför upp en intresseanmälan för att hålla en presentation på konferensen. Vi välkomnar talare från alla delar av kulturarvs- och kultursektorn: du kanske är forskare, kulturarvspedagog, kulturarbetare, tjänsteperson, arbetar inom folkbildningen eller civilsamhället, eller något helt annat?

Om du har en idé om något du skulle vilja presentera under konferensen, fyll i formuläret här senast den 31 januari 2023

Anmäl dig till konferensen här

Konferensavgifter

Ordinarie pris: 3 000 SEK exkl. moms.

Deltagare från NCK:s ägare: 2 300 SEK exkl. moms

Ideella föreningar, frilansare, organisationer med max 10 anställda:
1 500 SEK exkl. moms

Studenter: 850 SEK exkl. moms

I avgiften ingår två luncher, en middag samt fika. Om du ej önskar delta vid middagen görs ett avdrag på avgiften om 500 SEK. 

Sista anmälningsdag är tisdag 14 mars.

In English