Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Vårkonferensen 2023

På NCK:s vårkonferens som går av stapeln 28 – 29 mars 2023 på temat Kulturarv i kreativa processer vill vi djupdyka i mötet mellan kreativitet och kulturarv och undersöka hur detta möte öppnar upp för nya former av pedagogik och lärande. Vad händer när kulturarv används av konstnärer och kulturarbetare och tar sig nya uttrycksformer? Hur kan kulturarvsinstitutioner använda sig av kreativa uttryck som bildkonst, teater, poesi, spel eller dans för att både förmedla och medskapa? Vilka maktförhållanden och förgivettagna sanningar utmanas i mötet mellan det kunskapsbaserade och det konstnärliga?

Vill du hålla en presentation på konferensen?

Vi tror att det finns många spännande exempel runt om i Norden och öppnar därför upp en intresseanmälan för att hålla en presentation på konferensen. Vi välkomnar talare från alla delar av kulturarvs- och kultursektorn: du kanske är forskare, kulturarvspedagog, kulturarbetare, tjänsteperson, arbetar inom folkbildningen eller civilsamhället, eller något helt annat?

Om du har en idé om något du skulle vilja presentera under konferensen, fyll i formuläret här senast den 31 januari 2023.

Fysisk eller digital konferens? Hjälp oss välja!

Vi har längtat så efter att få ta emot konferensdeltagare på plats i Östersund efter två år av digitala konferenser. Men när pandemin nu lagt sig står vi inför nya frågetecken – rusande elpriser, inflation och allmänt osäkert världsläge gör framtiden osäker för många. Har den kulturarvspedagogiska sektorn möjlighet att komma till Östersund för en fysisk konferens med tanke på mångas pressade ekonomiska situation?

För att bli mer säkra på att vi erbjuder rätt form för konferensen ber vi dig därför nu delta i en enkel marknadsundersökning och svara på vilken form av konferens du själv skulle vilja och kunna delta på – en fysisk eller digital. Detta är alltså inte bindande på något sätt utan bara ett sätt för oss att få en fingervisning om vilka förutsättningar vi ska arbeta utifrån. Fyll i formuläret här senast den 15 december 2022, det tar bara två minuter!

Preliminära konferensavgifter

Fysisk konferens i Östersund: cirka 3 000 kronor exkl. moms.

Deltagare från NCK:s ägare: cirka 2 500 kronor exklusive moms.

I priserna ingår två luncher, en middag och fika.

Digital konferens: cirka 400 kronor exkl. moms. Liksom tidigare år kommer vi vid en digital konferens troligtvis kunna erbjuda institutionspris där en institution kan låta flera medarbetare delta digitalt för ett gruppris.

Observera att detta är cirkapriser och vi reserverar oss för att de kan komma att ändras något.