Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Young Adult Learning through Cultural Engagement in Europe

Projektet utredde kulturarvets möjligheter att verka för social inkludering för unga vuxna med ofullständig skolgång. Målsättningen var att fastställa grundprinciper för ett framgångsrikt lärande i kulturarvsmiljö, involvera unga vuxna i kulturarvsrelaterad verksamhet och presentera de sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med kulturarvsinstitutioners socialpedagogiska arbete för projektdeltagare, lokala beslutsfattare och kulturarvsinstitutioner. Projektet var ett Grundtvig-samarbete och involverade fyra europeiska länder. NCK var projektets koordinator.

<– tillbaka