Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Access to Culture

Tillgång till kultur har blivit en viktig punkt på den kulturpolitiska agenda på såväl europeisk som nationell och regional nivå. Den europeiska plattformen Access to Culture har utvecklat riktlinjer för policydokument och en rad rekommendationer för den europeiska kommissionen, de europeiska medlemsstaterna och andra regeringsnivåer. Det innefattar bland annat att “förstå alla besökares behov” till att “uppmärksamma det rättsliga ramverket för tillgång till kultur”. Riktlinjerna indikerar också att det finns en klyfta mellan den normativa diskursen att hävda behovet av tillgång till kultur och den egentliga verkligheten.

Med utgångspunkt i detta och olika policies på EU-nivå kring tillgänglighet till kultur har detta projekt arbetat med att undersöka hur dessa policies fungerar på en nationell nivå, hur de implementeras, tolkas och används i praktiken. Målsättningen med det här projektet är därför att arbeta med att minska avståndet mellan verklighet och politiskt norm och ta fram rekommendationer för hur EU kan fortsätta sitt arbete med att ge alla tillgång till kultur och kulturaktiviteter.

Ladda ned slutrapporten. CultureProgram_en_transp_1000x357

 

<– tillbaka