Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Back on Track

Back on Track var ett utvecklingsprojekt som syftade till att uppmuntra de ungdomar som hamnat utanför arbetsmarknaden att återuppta sina studier. Projektet genomfördes i samarbete med Birka folkhögskola och NCK:s ambition var att använda kulturarvet för att stärka regional utveckling och ett livslångt lärande.

Projektet var en fortsättning på pilotprojektet Xpress on Trax som avslutades 2008. Från och med 2011 drivs Back on Track vidare i kommunal regi.

<– tillbaka