Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

En KKN-strategi 1420

Detta projekt är en förstudie som ämnar bygga upp ett nätverk i Jämtland-Härjedalen kring Kulturella och Kreativa Näringar (KKN). Projektet undersöker möjligheterna att bygga vidare på tidigare projekt som genomförts i regionen inom detta område.

Behov och förutsättningar hos KKN-företag i Region Jämtland/Härjedalen

Projektets slutrapport

Projektet finansieras av Regionförbundet Jämtlands län och Regionala strukturfonden.

<– tillbaka