Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Interkulturell dialog

Delaktighetsfrågor och interkulturell dialog blir allt viktigare för museer runt om i Sverige. Mycket talar för att museer har potential att positivt förstärka effekterna av Svenska för invandrare (SFI) men relativt lite är idag  känt om museernas arbete inom detta område. Med stöd från Kulturrådet och i samverkan med Riksförbundet Sveriges Museer (RSM)Statens Maritima Museer och Malmö Museer leder NCK därför ett projekt som undersöker de svenska museernas engagemang med avseende på SFI-verksamhet. Projektet omfattar forskning om omfattning, struktur, metod och resultat av SFI-undervisningen samt en kartläggning av andra innovativa initiativ för att skapa interkulturell dialog. Projektets mål är att hjälpa museerna att kvalitetsutveckla sin verksamhet och att skapa nationell överblick över SFI-samverkan som RSM kan använda i diskussioner med nationella företrädare, kommuner och enskilda medlemsmuseer.

Under våren 2014 genomförde projektparterna en enkätstudie om SFI bland RSM:s medlemsmuseer. Våren 2016 genomfördes motsvarande undersökning bland personer anställda inom SFI. Tillsammans visar de båda undersökningarna på en samsyn mellan museipedagoger och SFI-lärare när det gäller värdet av samverkan men också en likartad bild av vilken typ av lärande som stimuleras genom museet som alternativ lärmiljö.

Med utgångspunkt i enkätstudien genomfördes, under våren 2015, besök på museer som har arbetat särskilt intensivt eller nyskapande inom ramen för SFI. Detta arbete har resulterat i en utbildningsdag för personal vid svenska museer. Erfarenheterna från projektet finns också tillgängliga en särskild webbplats.

kulturradet_logo_sv

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå