Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kommer du ihåg?

Projektet Kommer du ihåg? Minnesupplevelser i socialpedagogikens tjänst syftade till att – med utgångspunkt i kulturarvet – utveckla metoder för minnesträning hos personer med begynnande demens. Samhället har nämligen ett stort ekonomiskt intresse av att låta människor klara sig själva så länge som möjligt i ett eget boende eller hos sin familj. Det visar sig dock att äldre i eget boende i realiteten är alltför inaktiva och inte får tillräckligt med mental stimulans – som innebär att deras mentala kapacitet sjunker. Det här leder till att individens livskvalitet blir sämre och från att ha klarat sig själv blir hon eller han allt mer beroende av stöd utifrån. Erfarenheter från Storbritannien och Danmark visar däremot på kulturarvets unika kapacitet att stimulera äldres minne. Det leder till att den enskildes livskvalitet höjs och samhällets kostnader minskar.

Projektet som inleddes 2009 och avslutades våren 2011 var ett samarbete mellan JamtliVästerbottens museumLänsmuseet Västernorrland (Murberget)Sörmlands museum och Kalmar läns museum. Det syftade till att utveckla olika metoder för minnesträning som sedan kunde användas av andra kulturarvsinstitutioner.

<– tillbaka