Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Museer och minnen – museer som arena för minnesstimulering

Att samla, vårda och visa upp har traditionellt betraktats som museernas roll i samhället men under de senaste årtiondena har deras uppgifter och ansvarsområden vidgats. Social integration och möjligheten att nyttja museer och kulturarv till andra ändamål hör till utmaningen. Det här gäller inte minst inom äldreomsorgen. Här ställs allt högre krav på fortbildning och utveckling av verksamheten för att höja de äldres livskvalité och få dem att bli friskare och gladare så att de kan bo kvar hemma länge och klara sig själva.

Projektet Museer och minnen – museer som arena för minnesstimulering syftade till att utveckla metoder för hur museer och kulturarv kunde användas till minnesstimulering av människor med begynnande demens. Det här genomfördes som ett mittnordiskt samarbete mellan museianställda och anställda inom äldreomsorg och demensvård. Projektet var tvåårigt och deltagandet i projektet var JamtliÖstersunds kommunLänsmuseet Västernorrland (Murberget)Härnösands kommunRingve MuseumTrondheims kommunNTNU Botanisk Hage och Sverresborg- Trøndelags folkemuseum.

Museer och minnen var ett interregprojekt som drevs av Jamtli. NCK:s uppgift var att sprida information om projektet och de resultat som projektet genererade. Ladda ned slutrapporten.

<– tillbaka