Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Seminarium inom nätverket för åldrande och kulturarv

På eftermiddagen den 10 februari 2015 (12.30-16.45) anordnades ett seminarium inom nätverket för åldrande och kulturarv. Seminariet hade samverkan som tema och hölls på Upplandsmuseet i Uppsala. Några särskilt inbjudna gäster berättade om bakgrunden till just deras engagemang inom området åldrande och kulturarv. Talarna representerade olika intresseområden och beskrev hur deras samverkan ser ut samt reflekterade kring den potential och de utmaningar de upplevt i förhållande till detta arbete. Seminariet gav också utrymme till gemensam diskussion kring framtiden för nätverket, särskilt med fokus på vilken typ av forskning som behövs för att lyfta området ytterligare.

Nätverksarbetet ingår i ett projekt som finansierades av Vinnova mellan augusti 2014 och februari 2015. Det är till sin karaktär ämnes- och institutionsöverskridande och samlar representanter för kulturarvsinstitutioner, forskning, omsorger, företag, kommuner, landsting och regioner. Vid frågor om detta evenemang är du varmt välkommen att kontakta nätverkets koordinator, Sara Grut.

Här kan du läsa minnesanteckningar från seminariet.

Vinnova_RGB_ram