Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Referensgruppsmöten

I november varje år träffas NCK:s referensgrupp som består av representanter från nordiska och baltiska kulturarvsinstitutioner, universitet och högskolor. Förutom referensgruppens egna diskussioner arrangeras också varje år, i samband med mötet, en eller två föreläsningar som är öppna för allmänheten.

2018: Kulturarv och hälsa

2017: Civic competences

2016: Kulturarv i skolan – skolan i kulturarvet

2015Turning Access into Learning

Vi har bjudit in Mie Ellekilde från den danska organisationen Nordplus_Voksen_RGB_ENMeaning Making Experience som talar på temat “We are nothing without our content” –  developing digital communication and experiences for Danish museums. Vi kommer också att ha med oss Johanna Berg från Digisam vars föredrag kommer att fokusera på huvudtemat för mötet. Hur man går från att digitalt tillgängligörande av kulturarvsinstitutionernas material till lärande.

2014*: Vem är expert på lärande när allt är lärande?Nordic Baltic

2013*: Kreativitet och innovation

2012*: Kulturarvspedagogik och utbildning

* Mellan 2012 och 2014 genomfördes referensgruppsmötena inom ramen för NCK:s projekt Kulturarv och lärande som finansierades av Kulturkontakt Nord

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå