Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

NCK:s pristagare

2019  : Helene Møllevik, Norsk Døvemuseum.

NCKs Pedagogical Prize is annually awarded to a person or organisation from the Nordic-Baltic countries who has distinguished herself in the field of heritage learning.

It was hard to choose among the suggestions for 2019 since the examples showed the wide variety and exceptional quality of work related to heritage learning in the North.
However, one suggestion stood out: We are very happy to welcome Helene Møllevik from Norsk Døvemuseum as this year’s award winner.

Helene Møllevik är förmedlingsledare vid Norsk Døvemuseum som är en avdelning under Trøndelag Folkemuseum i Museerna i Sør-Trøndelag. Helene gör en stor insats inom förmedling och lärande för i synnerhet döva besökare, men även för andra besökare av museet. Helene har varit drivande i att specialutveckla en metod för att säkerställa en fullvärdig upplevelse som medför stort lärande för användare av teckenspråk på RIngve Musikmuseum. Helene blev tillsammans med Ringve Musikkmuseum även för detta prisbelönad av Norges museumsförbund för bästa förmedlingsidé.

Helene har även arbetat tillsammans med Nidarosdomen för att på teckenspråk berätta om stenhuggarna som byggde domen. Många av stenhuggarna var döva och genom Helenes arbete lyftes dessa tidigare osynliga arbetare fram och synliggjordes.

Det unika med Helenes arbete är att hon med utgångspunkt i vad som förmedlas och hur det bäst ska förmedlas samt vad som är det mest intressanta för målgruppen, så skapar hon en unik upplevelse för besökaren och genom detta är Helene även med och bidrar till utvecklingen av norskt teckenspråk.

Helene har visat stor pedagogisk förmåga och gjort ett viktigt och utmärkande bidrag inom det kulturarvspedagogiska området och för det tilldelas hon nu 2019 års pedagogiska pris.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2018 : Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė, Lithuania friluftsmuseum. Hitta vinnartalet  här .

2017 : Linken Apall Olsen, Oslo Bymuseum

2016 : Henning Lindberg, museipedagog vid Den Gamle By i Århus

2015 : Karin Sjöberg, Sveriges första arkivpedagog

2014 : Jyväskylä stads kulturlotsförening

2013 : Njarka Sameläger, Sverige

2012 : Veera Jalava, doktorand konstpedagogik, Aalto-universitetet, Finland.

2011 : Gösta Öborn, världsarvet Grimeton i Varbergs kommun, Sverige.

2010 : Bente Jensen, Aalborg stadsarkiv, Danmark.

2009 : Ann Siri Garberg, Sverresborgs museum, Trondheim, Norge.

2008 : Ebbe Westergren, Kalmar läns museum, Sverige.

2007 : Charlotte SH Jensen, Nationalmuseet, Danmark.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå