Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
DSC_0344

NCK:s pristagare

2017: Linken Apall Olsen, Oslo Bymuseum

Mottagaren av NCK:s pris 2017 har under lång tid arbetat med att utforska och utpröva många olika riktningar inom det kulturarvspedagogiska fältet och varit en förebild och inspiration för många kollegor. Hon var tidigt ute när det gäller användningen av drama i lärandeprocesser och har en förmåga att samverka med aktörer från olika sektorer i samhället. Pristagaren har en stor spännvidd i sitt arbete. Hon har uttalat sig om såväl funkishus som julpynt och trädgårdar i stadsmiljö. Hon har också arbetat med många olika målgrupper där såväl barn som äldre får program som passar deras behov och nivå.

Pristagaren har visat stort samhällsengagemang och aktivt arbetat med att nå ut till människor eller att bjuda in dem till museet. Hon har haft stort fokus på plats och identitet och hjälpt många att få en känsla av tillhörighet och sammanhang. Tanken har varit att framför allt barn och unga ska lära känna sin hemort för att känna att de hör till. Genom detta har hon utvecklat vandringar som ser närmare på olika sidor av lokalsamhället. Detta har inneburit många utmaningar i en stor stad där det mångkulturella har en tydlig plats.

Pristagarens samhällsengagemang ses inte minst i arbetet med integration där hon drivit programmet ”Ankomst Oslo” som vänder sig till vuxna invandrare. Programmet fokuserar på att lära känna staden och det norska samhället, med fokus på demokrati, jämställdhet och hur samhället fungerar. Hon har också fokuserat på äldre vuxna i projektet ”Crossing cultures – sharing stories”. Där har invandrare fått arbeta med mindre föremålssamlingar på museet, sammansatta för att kunna väcka gemensamma minnen och beröringspunkter. Denna nydanade minnesstimulering skapar gemenskap och förståelse för det nya landet.

Ett av de viktigaste kriterierna när NCK:s styrelse varje år utser en vinnare till det pedagogiska priset är att kandidaterna genom sitt arbete ska ha inspirerat andra och medverkat till att omvärlden i bredare mening upptäckt det spännande kulturarvspedagogiska arbetsfältet. Årets pristagare har ofta varit en pionjär när det gällt att pröva nya pedagogiska grepp och i att rikta sig mot nya målgrupper, så som personer med funktionsnedsättning, immigranter, nyblivna föräldrar eller personer med demens. I nomineringen till priset uppmärksammades också tydligt att pristagaren frikostigt delar med sig av sina erfarenheter och sin kompetens och att hon är en viktig inspiratör för museipedagoger i Norge.

På NCK:s styrelses vägnar, stort grattis!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2017: Linken Apall Olsen, Oslo Bymuseum

2016: Henning Lindberg, museipedagog vid Den Gamle By i Århus

2015: Karin Sjöberg, Sveriges första arkivpedagog
2014: Jyväskylä stads kulturlotsförening
2013: Njarka Sameläger, Sverige
2012: Veera Jalava, doktorand konstpedagogik, Aalto-universitetet, Finland.
2011: Gösta Öborn, världsarvet Grimeton i Varbergs kommun, Sverige.
2010: Bente Jensen, Aalborg stadsarkiv, Danmark.
2009: Ann Siri Garberg, Sverresborgs museum, Trondheim, Norge.
2008: Ebbe Westergren, Kalmar läns museum, Sverige.
2007: Charlotte S.H. Jensen, Nationalmuseet, Danmark.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå