Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Program

In English: 

Preliminary Program

12 February 2020

09.30-10.00

Registration.

10.00-10.15

Welcome and introduction to the conference, Gustav Wollentz, NCK.

10.15-11.00

Cornelius Holtorf, Linnaeus University. Sustainable Futures for Heritage.

11.00-11.30

Coffee break, Jamtli Café.

11.30-13.00

Theme 1. Conflict Resolution through Dissonant Heritage

Laura Mcatackney, Århus University. Long term perspectives on dissonant heritage and the potential of commemorative periods: lessons from Ireland.

Daniel Laven, Jack Shepherd (Mid Sweden University) and Linda Shamma (artist). Autoethnographic journeys through contested spaces: The role of tourism in facilitating transformative dialogue.

Višnja Kisić, Center for Museology and Heritology, Belgrade. Moving from the gettoisation of conflicts: heritage dissonance in agonistic politics and pluralist societies.

13.00-14.00

Lunch, Restaurant Hov.

14.00-15.30

Theme 2. Creating a Future of Diversity through Heritage

Lasse Sonne, University of South-Eastern Norway. Including Refugees through Heritage Learning: How do we develop a heritage learning methodology with a purpose to contribute to the inclusion of refugees in Europe? Results from a European project.

Samuel Edquist, Mid Sweden University. Preserving archival records for the future – for whom, and for what purposes?

Torgrim Sneve Guttormsen, NIKU. How Refugee Heritage will shape Future Heritage Management: lessons from Norway.

15.30-16.00

Panel discussion

16.00-16.30

Coffee break, Jamtli Café.

16.30-17.15

Sanna Holmkvist and Maria Wennberg, Universitets och Högskolerådet. International opportunities for sustainability?

19.00

Conference dinner, Restaurant Hov.

—————————-

13 February 2020

08.00-08.30

Helene Møllevik, winner of NCK’s Pedagogical award 2019.

08.30-10.00

Theme 3. Heritage and Climate change

Jienny Gillerstedt, Bohusläns Museum. RE:USE! about sustainable and immersive exhibition rooms with innovative technique.

Anders Hansson, Jamtli, and Peter Ladan, Världsarvsbolaget Ragundadalen. The Dead Fall, World Heritage and UN:s Sustainable Development Goals.

More speakers to be announced. 

10.00-10.30

Coffee Break, Jamtli Café.

10.30-11.00

Panel Discussion

11.00-12.00

Lunch, Restaurant Hov

12.00-14.00

Parallel Block: A Time Travel to 2070! Bridging Ages, Kalmar County Museum.

Parallel Block: A creative democracy workshop that uses waste from Jämtland’s industries in all its doing and thinking,  Spilloteket.

End of conference: 14.00

—————————-

Programmet på Svenska*

Preliminärt program

12 februari 2020

09.30-10.00

Registrering

10.00-10.15

Välkomnande och introduktion till konferensen, Gustav Wollentz, NCK.

10.15-11.00

Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet. Hållbara framtider för Kulturarv.

11.00-11.30

Fika, Jamtli kafé. 

11.30-13.00

Tema 1. Konfliktlösning genom svårt kulturarv

Laura Mcatackney, Århus Universitet.  Långsiktiga perspektiv på svårt kulturarv och potentialen i minnesperioder: lärdomar från Irland.

Daniel Laven, Jack Shepherd, Mittuniversitetet, och Linda Shamma, konstnär. Autoetnografiska resor genom omtvistade rum: Turismens roll i att skapa en transformativ dialog.

Višnja Kisić, Center for Museology and Heritology, Belgrade. Att undvika en ”gettoisering” av konflikter, svårt kulturarv i agonistisk politik och pluralistiska samhällen.

13.00-14.00

Lunch, Restaurang Hov. 

14.00-15.30

Tema 2. Hur kulturarvet kan skapa en framtid av mångfald

Lasse Sonne, Universitet i Sørøst Norge. Flyktningars inkludering via kulturarvspedagogikk:-Hur kan kulturarvspedagogiken utvecklas metodisk til att bidra til flyktningars inkludering i Europa? Resultat från et europeisk prosjekt.

Samuel Edquist, Mittuniversitetet. Att spara arkiv för framtiden: för vad och vem görs det?

Torgrim Sneve Guttormsen, NIKU. Hur flyktingars kulturarv kommer att forma framtidens kulturarvs-arbete: lärdomar från Norge.

15.30-16.00

Panel diskussion

16.00-16.30

Fika, Jamtli kafé. 

16.30-17.15

Sanna Holmkvist och Maria Wennberg, Universitets och Högskolerådet. Internationella möjligheter för hållbarhet?

19.00

Konferensmiddag Restaurang Hov.

—————————-

13 february 2020

08.00-08.30

Helena Møllevik, mottageren av NCKs pedagogiska pris 2019. 

08.30-10.00

Tema 3. Kulturarv och klimatförändringar

Jienny Gillerstedt, Bohusläns Museum. RE:USE! om hållbara och immersiva utställningsrum med hjälp av ny teknik.

Anders Hansson, Jamtli, och Peter Ladan, Världsarvsbolaget Ragundadalen. Döda Fallet, världsarv och FN:s hållbarhetsmål. 

Ytterligare talare kommer att meddelas inom kort.

10.00-10.30

Fika, Jamtli kafé. 

10.30-11.00

Panel diskussion

11.00-12.00

Lunch, Restaurang Hov. 

Parallellt block: 12.00-14.00

Tidsresa till 2070, med fokus på klimat, miljö och social hållbarhet, Bridging Ages, Kalmar Läns Museum.

Parallellt block: 12.00-14.00

Workshop med en kreativ återbruksverkstad som använder spillmaterial från Jämtlands industrier, Spilloteket.

Konferensens slut: 14.00

*Vissa av föredragen kommer att vara på engelska och andra på svenska.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå