Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Spridning av projektresultat

Under Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte i Sigtuna den 16 april 2015 deltog projektet med sessionen Svenska för invandrare på museer – kulturarv som resurs i demokratiutveckling. Sessionen fokuserade på resultaten av projektets enkätundersökning och visade på exempel från fruktbara samarbeten med SFI-utbildare. I sessionen deltog Sara Grut från NCK, Anette Gruber och Kristina Gidlöf Persson från Malmö Museer,  Torbjörn Ågren från Statens Maritima Museer och Susanna Zidén från Historiska museet.

NCK:s Dimitra Christidou presenterade ett paper baserat på resultat från projektet vid den internationella konferensen Contemporary Museum and Gallery Education practices: Local Communities meet Global Narratives, som hölls på Cypern den 21-22 maj, 2015. Ta del av NCK:s abstract.

Dimitra Christidou presenterade även projektet under en seminariedag som anordnades av Estonian National Museum i Tartu den 28 maj 2015 och som handlade om hur estniska museer kan integrera minoriteter i sitt arbete.

<– Tillbaka