Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Ägare

NCK är ett aktiebolag och ägs av olika kulturarvsinstitutioner i Norden och Baltikum. Bild från Jamtlis historieland.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jamtli agJamtli

Stiftelsen Jamtli är en kulturarvskoncern med sin bas i Jämtland-Härjedalen. I eget namn driver stiftelsen besöksanläggningen Jamtli i Östersund som dels har ett friluftsområde med kulturhistoriska miljöer och ett inomhusområde med fasta och tillfälliga utställningar. Jamtlimuseet är ett populärt turistmål och har regional museiverksamhet. Dessutom är stiftelsen aktiv huvudägare bakom de tre regionala kulturarvsföretag Världsarv Ragundadalen AB, Härjedalens Fjällmuseum AB och Jämtland Teknikland AB. Stiftelsen är initiativtagare till NCK.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Foreningsarkivet

Föreningsarkivet Jämtlands län är föreningslivets eget arkiv i länet. Arkivet delar lokaler med Landsarkivet i Östersund och har hand om över 4000 enskilda arkiv som sträcker sig från 1800-talets folkrörelser tills idag. Arkivet är en av initiativtagarna till NCK.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gotlands museumGotlands museum

Gotlands museum är länsmuseet på Gotland och bildades 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Museet hette då Gotlands Fornsal men bytte senare namn. Den tidigare benämningen övertogs dock av det kulturhistoriska museet. Gotlands museum ligger i Visby.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalmar läns museumKalmar museum

Kalmar läns museum är en fortsättning av Kalmar läns fornminnesförenings verksamhet som inledes 1871. Museet hade tidigare sina lokaler på Kalmar slott men flyttades 1984 till Ångkvarnen. De har arbetat framgångsrikt med kulturmiljöpedagogik i sin verksamhet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jämtlands läns fornskriftssällskap

Jämtlands läns fornskriftssällskap bildades 1928 och gav fram till 1928 ut elva olika skrifter. År 1987 återupptogs verksamheten och har idag ett femtiotal medlemmar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den Gamle ByDen gamle by

Den Gamle By är ett friluftsmuseum i Århus i Danmark som berättar om städernas kultur och historia under 1600-, 1700-, 1800- och snart också 1900-talet.  Museet har arbetat mycket med kulturarvspedagogik, speciellt med inriktning mot äldre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ringkøbing-Skjern museumRing

Ringkøbing-Skjern museum består av fjorton friluftsmuseer på Västjylland i Danmark. Nyckelorden i deras verksamhet är aktivitet och fördjupning och kallas ibland museet utan väggar. Det är ett museum där kulturmiljöer, byggnader och föremål hänger samman.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lillehammer museum

Lillehammer museum innefattar flera besöksmål men den största av dem är friluftsmuseet Maihaugen. Grundare var Anders Sandvig som 1887 tog initiativet att samla in föremål från bygden. Sjutton år senare flyttades allt till Maihaugen. Idag är museet bland annat känt för sitt arbete med hantverk och hantverkskonsten.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Museene i Sør Trøndelag

MiST är en sammanslutning mellan åtta museer i Sør-Trøndelag i Norge. Organisationen etablerades 2008 och har idag sitt kontor i Trondheim.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lietuvos etnografijos muziejus

The Open Air Museum of Lithuania / Lietuvos etnografijos muziejus är ett av Europas största friluftsmuseer, beläget några mil utanför Kaunas i Litauen. Området rymmer mer än 140 byggnader och tusentals utställningar av varierande storlek. Tillsammans presenterar de området och hela landets historia och kulturmiljöer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estate Academy of Museum Rumšišks

Ett utbildningscentrum i Litauen som erbjuder kulturarvsbaserade kurser.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Creative Museum

Creative Museum är en oberoende tankesmedja i Lettland som fokuserar på museer och kreativa näringar. Den fungerar som en plattform för utbyte av kunskap, erfarenhet, utveckling och kreativitet.