Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Integritetspolicy

Personuppgiftshantering enligt GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning inom EU som innebär nya regler för hantering och behandling av personuppgifter. GDPR började gälla den 25 maj 2019 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. Läs gärna mer om hur dataskyddsförordningen fungerar på Integritetskyddssmyndighetens webbplats.

Information om hur vi hanterar personuppgifter på NCK kan komma att uppdateras, men kortfattat gäller följande kring hur vi hanterar och samlar in personuppgifter:

Prenumerant av nyhetsbrevet
Du som anmält dig till vårt nyhetsbrev har därmed lämnat kontaktuppgifter i form av namn och e-postadress till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss. Vi använder uppgifterna för att skicka ut information och nyhetsbrev.
Vi använder en tjänst för nyhetsbrevet som vi köper från Minutemailer. Det är ett ett svenskt företag som lyder under GDPR och som betonar säkerhet gällande lagring av personuppgifter.

Kurser, möten och träffar som arrangeras av oss
Du som har anmält dig och deltagit på en kurs, konferens, möte, träff eller annan aktivitet som ordnats av oss har därmed lämnat namn och kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss, och vi använder dem i den fortsatta kontakten med dig.

Webbplatsen nckultur.org
På webbplatsen samlar vi personuppgifter för den som är anställd hos NCK eller är ledamot i styrelsen, med namn och kontaktuppgifter. Detta sker med samtycke.

Projekt
Personuppgifter som samlas inom ett specifikt projekts verksamhet sparas så länge det är nödvändigt med tanke på de regler som gäller för redovisningen gentemot finansiärer och revisorer, därefter makuleras dessa.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig, går det bra att kontakta oss på . Vill du få dina uppgifter raderade så ordnar vi det.