Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Pedagogiska priset 2022

Sveriges första berättarantikvarie

Pedagogiska priset 2022 tilldelas Marianne Folkedotter. Hon har arbetat som berättarantikvarie på Västerbottens museum i Umeå sedan 2007, och var den första berättarantikvarien i Sverige.
Årets pristagare har varit en pionjär inom kulturarvssektorn genom att hon har satt fokus på berättandets många aspekter – som immateriellt kulturarv, som pedagogiskt verktyg i musei- och arkivförmedling, och som konstform. Sist men inte minst har hon visat hur berättande kan användas för att öppna upp kulturarvsinstitutioner mot det omgivande samhället och få fler att bidra till de berättelser som berättas.

Marianne Folkedotters arbete präglas av respekt, nyfikenhet och glädje. Att vara den första berättarantikvarien i Sverige har inneburit att Marianne brutit ny mark och hittat sätt att integrera berättande i museets arbete.
Vi på NCK är stolta över att kunna uppmärksamma och hedra detta pionjärarbete! Priset delades ut under NCK:s vårkonferens 17 februari.

Fotograf: Iréne Gustavsson

Talet som hölls under prisutdelningen

Lyssna till Marianne Folkedotter