Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Tidigare projekt

Projekten presenteras utifrån det år de avslutades. För ytterligare information om de enskilda projekten, kontakta oss.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2024

> Leading and LearningConnecting Nordic Museums and Archives in Volunteer Leadership

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2023

> Digital Solutions for Applied Heritage

> Increasing future awareness in the Cultural Heritage sector

> Rum för social sammanhållning – En utforskning av beröringspunkter mellan biblioteks- och museirummet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2021

> Increased Learning through Social Spaces

> Heritage, Identity and Social Cohesion

> The Nordic Academy for Volunteer Management

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2019

> Kulturkraften

> Museums and Education in the North

> REHAC learning (Reinventing Europeans through History, Art and Cultural learning)

> The network Cultural Heritage and Well-being

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2018

> Turning Access into Learning

> Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers

Lifelong Learning at Open Air Museums: Improving Competences of Adult Learning Facilitators

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2016

> Interkulturell dialog

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2015

> Pride, Joy and Surplus Value

A KKN-strategy 1420

> Kulturarv och lärande

> Aktivt åldrande och kulturarv

> Access to Culture

> Digital Pedagogy 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2014

> Regionala effekter

Implementing HLO

Skolan och Museerna

Digital Pedagogik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2013

Kulturarv i rörelse

Postmodern konstpedagogik för premoderna samlingar

Museer och minnen – museer som arena för minnesstimulering

> The Learning Museum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2012

Kulturarvsmäklaren

Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011

> Kommer du ihåg?

På upptäcktsfärd i de digitala arkiven

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010

Kulturarv, arbetsmarknadsåtgärder och livslångt lärande

Kulturarv i Norden och Sociala medier

Back on Track

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2009

Young Adult Learning through Cultural Engagement in Europe

Kulturarvens möjligheter i allmän kompetensutveckling

> European Cultural Heritage. A Tapestry of Resources towards Participation and Integration