Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kurser och Föreläsningar

För aktuella kurser eller föreläsningar som går att anmäla sig till se startsidan.

Vi erbjuder skräddarsydda kurser, föreläsningar och workshops över ett brett fält av ämnen inom kulturarv och lärande.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kursen Museologi och Kulturarvspedagogik i samarbete med NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, hölls många år i rad hos oss i Östersund men gjordes våren 2023 i Norge. För tillfället oklart var kursen kommer äga rum våren 2024.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distanskursen Upptäck, nyttja och skapa delaktighet genom kulturarvet gjordes under fyra veckor mars-april 2021. Linnéuniversitetet erbjöd den för permitterade inom besöksnäringen. NCK:s Gustav Wollentz samt Anna-Karin Karlsson, arkeolog och författare, var lärare.

Omdömen om kursen våren 2021

Kursen Upptäck kulturarvet i ditt närområde, som var en kortare version, gjordes två gånger under 2020.

Om kursen i juni 2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mer om kurserna:

Genom de undersökningar som NCK har genomfört om lärande på museer framkom att det finns ett stort behov av fortbildning för dem som arbetar med lärande på museer, eftersom många saknar formell pedagogisk utbildning.

NCK samverkar med olika parter för att erbjuda möjligheter för verksamma inom kulturarvssektorn att fortbilda sig och få ny inspiration och idéer.

Omdömen från tidigare kurser