Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kurser och Föreläsningar

För aktuella kurser eller föreläsningar som går att anmäla sig till se startsidan.

Vi erbjuder skräddarsydda föreläsningar, workshops och kurser över ett brett fält av ämnen inom kulturarv och lärande.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kursen Museologi och Kulturarvspedagogik i samarbete med NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, hölls många år i rad men pausades år 2023.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distanskursen Upptäck, nyttja och skapa delaktighet genom kulturarvet gjordes under fyra veckor mars-april 2021. Linnéuniversitetet erbjöd den för permitterade inom besöksnäringen. NCK:s Gustav Wollentz samt Anna-Karin Karlsson, arkeolog och författare, var lärare.

Omdömen om kursen våren 2021

Kursen Upptäck kulturarvet i ditt närområde, som var en kortare version, gjordes två gånger under 2020.

Om kursen i juni 2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mer om kurserna:

Genom de undersökningar som NCK har genomfört om lärande på museer framkom att det finns ett stort behov av fortbildning för dem som arbetar med lärande på museer, eftersom många saknar formell pedagogisk utbildning.

NCK samverkar med olika parter för att erbjuda möjligheter för verksamma inom kulturarvssektorn att fortbilda sig och få ny inspiration och idéer. NCK:s kurser är ofta mycket uppskattade av deltagarna.

Katarina Blix Lundqvist, antikvarie och museipedagog på Sörmlands museum har läst kursen Museipedagogikens samhällsanknytning under hösten 2014. Hon berättar följande:
“Jag har inte studerat på många år och jag önskade fylla på med ny erfarenhet i dialog med andra. Den utbildning jag har sedan tidigare är inte pedagogiskt förankrad.”
Hon berättar vidare att hon har fått ta del av nya och tankar som inte var aktuella när hon själv studerade. “Många begrepp som man använder sig av på seminarier och i litteratur är nya för mig. Det händer mycket på tio år…” säger Katarina.

Kursen Socially purposeful museums and archives som NCK gav hösten 2016 i samarbete med Leicester University och Riksutställningar var också mycket uppskattad. En deltagare säger:
“This has been a really brilliant experience that I will be recommending to my colleagues who need the breathing room to think about their ideas outside of the baggage of our workplace.”