Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Digital pedagogik

Under lång tid har kulturarvsinstitutioner strävat efter att tillgängliggöra material digitalt. Det är dock få sidor med material som kopplar detta till lärande. Materialet finns där, men det saknas ofta verktyg som tar detta ett steg längre och skapar en lärandeupplevelse kring det. Projektet är en förstudie som syftar till att kartlägga de exempel som finns på bra digital pedagogik och skapa ett större projekt kring detta.

Digital pedagogik – en förstudie: exempel och översikt.pdf

<– tillbaka

<– back

Image by Mutante (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons