Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Previous projects

2023

> Digital Solutions for Applied Heritage

> Increasing future awareness in the Cultural Heritage sector

> Rum för social sammanhållning – En utforskning av beröringspunkter mellan biblioteks- och museirummet

2021

> Increased Learning through Social Spaces

> Heritage, Identity and Social Cohesion

> The Nordic Academy for Volunteer Managemen

2019

> The Culture Force

> Museums and Education in the North

> REHAC learning (Reinventing Europeans through History, Art and Cultural learning)

> The network Cultural Heritage and Well-being

2018

> Turning Access into Learning

> Lifelong Learning at Open Air Museums

Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers

2016

> Intercultural dialogue

2015

> Pride, Joy and Surplus Value

Active Ageing and Cultural Heritage

Cultural Heritage and Learning

A KKN-strategy 1420

> Access to Culture 

> Digital Pedagogy 

2014

> Regional impact

> Implementing HLO

> Schools and Museums

Digital Pedagogy

2013

> Kulturarv i rörelse

> Postmodern konstpedagogik för premoderna samlingar

> Museer och minnen – museer som arena för minnesstimulering

> The Learning Museum

2012

> Kulturarv och kreativa näringar / Kulturarvsmäklaren

> Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area

2011

> Kommer du ihåg?

> På upptäcktsfärd i de digitala arkiven

2010

> Kulturarv, arbetsmarknadsåtgärder och livslångt lärande

> Kulturarv i Norden och sociala medier

> Back on Track

2009

> Young Adult Learning through Cultural Engagement in Europe

> Kulturarvens möjligheter i allmän kompetensutveckling

> European Cultural Heritage. A Tapestry of Resources towards Participation and Integration