Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Past projects

2016

>Intercultural Dialogue

2015

> Pride, Joy and Surplus Value

Active Ageing and Cultural Heritage

Cultural Heritage and Learning

A KKN strategy 1420

> Access to Culture 

> Digital Pedagogy 

2014

Regional impact

> Implementing HLO

> Schools and Museums

2013

> Kulturarv i rörelse

> Postmodern konstpedagogik för premoderna samlingar

> Museer och minnen – museer som arena för minnesstimulering

> The Learning Museum

2012

> Kulturarv och kreativa näringar

> Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area

2011

> Kommer du ihåg?

> På upptäcktsfärd i de digitala arkiven

2010

> Kulturarv, arbetsmarknadsåtgärder och livslångt lärande

> Kulturarv i Norden och sociala medier

> Back on Track

2009

> Young Adult Learning through Cultural Engagement in Europe

> Kulturarvens möjligheter i allmän kompetensutveckling

> European Cultural Heritage. A Tapestry of Resources towards Participation and Integration

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå