Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
DSC_0056 HurPassarJagIn_460.Jamtli Nominera 30 oktober Jamtli 029

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.  Vi ser kulturarvet som en resurs i strävan att nå ett hållbart och inkluderande samhälle där lärandet är en process genom hela livet.

Kulturarvspedagogik beskriver framför allt en praktisk verksamhet där NCK arbetar med pedagogiska experiment för metodutveckling. NCK bedriver och främjar också kulturarvspedagogisk forskning för att fördjupa förståelsen för hur kulturarvet kan användas och vad man kan uppnå genom kulturarvspedagogiken. Vi sätter också in kulturarvspedagogiken i flera bredare sammanhang. Därför arbetar vi med policyutveckling och kopplar samman kulturarvspedagogik med samhälleliga visioner om exempelvis livslångt lärande och aktivt åldrande.

Vi har kontor i Östersund men arbetar dagligen med projekt som berör parter i övriga Sverige, Norden, Baltikum och Europa. Vi arrangerar även kurser och konferenser om fördelarna med kulturarvspedagogik och åker också ut och håller föreläsningar och workshops. Visst låter det här spännande? Om du funderar på ett samarbete, vill bjuda in oss att hålla en föreläsning eller bara talas vid, hör av dig då till oss.

Välkommen till NCK!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aktuellt

NCK inleder samarbete med Research Centre for Museums and Galleries vid University of Leicester, som är ett av de världsledande universiteten inom forkning och utveckling av kulturarvssektorn och med Riksutställningar. Under vecka 48, 23-27 november, kommer vi tillsammans att arrangera en kurs för verksamma inom museer och arkiv i Östersund. Läs mer om kursen här

Access to Culture är nu avslutat. Ladda ned slutrapporten.

NCK får medel till nytt projekt! Projektet Turning Access into Learning har beviljats medel från Nordplus vuxen. Det handlar om att ta allt det material som digitaliserats de senaste åren vidare och skapa lärande utifrån det, eftersom digital tillgänglighet inte automatiskt innebär att folk använder det och lär sig av det. Läs mer här

NCK har fått ett uppdrag från Nationalt Videncenter for historie- og kulturarvsformidling i Jelling, Danmark att se närmare på hur man kan skapa hållbara strukturer för samverkan mellan lärarutbildning och museer. Läs mer här

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå