Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lifelong Learning at Open Air Museums: Improving Competences of Adult Learning Facilitators

Lifelong Learning at Open Air Museums: Improving Competences of Adult Learning Facilitators är ett mobilitetsprojekt inom Erasmus+ som syftar till att öka kompetens och möjlighet till livslångt lärande bland vuxna. Inom projektet kommer aktiviteter såsom jobbskuggning att genomföras samt en kurs där erfarenheter och nya lärdomar sätts in i en kontext för att skapa ett mervärde och en möjlighet för vidare spridning av resultatet.

Deltagare i projektet är Jamtli, Skansen, Fredriksdals museer, Vallby Friluftsmuseum, Sverresborg, St Fagans National History Museum och Weald and Downland Open Air Museum. 

Projektet pågick mellan 2016 och 2018.

erasmuslogo_mic

<– tillbaka

<– back