Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Medarbetare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kristina Jonsson

VD / Managing director

+46 (0)63 – 15 03 16

Kristina Jonsson tog över som VD den 1 januari 2020. Hon arbetar även på Jamtli som arkeolog och har lång och bred erfarenhet inom kulturarvsfrågor.
Kristina har doktorerat i arkeologi vid Stockholms universitet, och har varit verksam inom arkeologi och kulturmiljövård/kulturarvsprojekt sedan 25 år tillbaka vid Jamtli, Stiftelsen Kulturmiljövård, Västmanlands läns museum och Riksantikvarieämbetet. Hon har även deltagit ett antal fristående forskningsprojekt med fokus på medel- och tidigmodern tid.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gustav Wollentz

Projektledare och forskare

+46 (0)63 – 15 03 82

Gustav Wollentz har en central roll som projektledare/forskare sedan september 2019.
Han har doktorerat i arkeologi vid Kiel universitet i Tyskland, och har varit verksam vid Linnéuniversitetet och på Kalmar läns museum. Gustav intresserar sig bland annat för frågor kring minne, identitet och plats, mångfaldsfrågor, och hur kulturarv kan användas i konfliktlösning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Helena Kuhlefelt

Projektledare

+46 (0)63 – 15 03 84

Helena Kuhlefelt är personalstyrkans senaste tillskott, hon är projektledare sedan augusti 2020.
Helena har en bakgrund som kulturanalytiker och har tidigare erfarenhet från såväl civilsamhället som offentlig sektor. Hennes intresseområden rör normkritik, representation och identitet, men också arbetsprocesser och att samarbeta över ämnes- och yrkesgränser.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anna Stugvard 

Projektadministratör

+46 (0)63 – 15 03 38
+46 (0)73 – 841 77 13

Anna Stugvard har varit anställd som projektadministratör sedan november 2019. Hon har tidigare arbetat med journalistik, information och administration inom miljörörelsen och på andra organisationer och företag i Stockholm.