Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Medarbetare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gustav Wollentz

Föreståndare

+46 (0)63 – 15 03 82

Gustav Wollentz är sedan januari 2023 föreståndare för NCK.
Han har doktorerat i arkeologi vid Kiel universitet i Tyskland, och har varit verksam vid Linnéuniversitetet och på Kalmar läns museum. Gustav intresserar sig bland annat för frågor kring minne, identitet och plats, mångfaldsfrågor, och hur kulturarv kan användas i konfliktlösning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Helena Kuhlefelt

Projektledare

+46 (0)63 – 15 03 84

Helena Kuhlefelt är projektledare på NCK sedan augusti 2020.
Helena har en bakgrund som kulturanalytiker och har tidigare erfarenhet från såväl civilsamhället som offentlig sektor. Hennes intresseområden rör normkritik, representation och identitet, men också arbetsprocesser och att samarbeta över ämnes- och yrkesgränser.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anna Stugvard 

Projektadministratör

+46 (0)63 – 15 03 83

Anna Stugvard har varit anställd som projektadministratör sedan november 2019. Hon har tidigare arbetat med journalistik, information och administration inom miljörörelsen och på andra organisationer och företag i Stockholm.