Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Pride, Joy and Surplus value

Projektet handlar om att undersöka och utveckla verksamhet för volontärer vid museer. Många museer ser potentialen i att skapa mervärde genom volontärernas insatser, samtidigt som volontärerna upplever museerna som viktiga för deras sociala liv och sitt lärande. NCK medverkar som partner i detta projekt som leds av Jamtli. Andra parter är Maihaugen (Norge), Museerna i Sör Tröndelag (Norge, Gotlands museum (Sverige) och Ringköbing-Skjern (Danmark).

I projektet genomfördes en enkätstudie bland volontärer om vad som motiverar dem, vad som fungerar bra och vad de önskar utveckla, samt en del information om vilka de är. Studien ligger till grund för en jämförande rapport om volontärer vid museer i Sverige, Norge och Danmark. Bland de viktiga resultaten kunde utläsas att många volontärer var över 50 år. De som blir volontärer spenderar också mycket tid på detta och är ofta verksamma under många år. Det viktigaste sättet att rekrytera nya volontärer är genom personliga kontakter med dem som redan är volontärer.

Projektet har också inkluderat en kartläggning av ramverket kring volontärverksamhet i de skandinaviska länderna, där en jämförande analys har gjorts. Det finns en mängd olika regler och förodningar kring volontärer som måste beaktas, så som hur de bäst organiseras, försäkringsfrågor och vilka uppgifter som är lämpliga för volontärer att utföra. För att få en helhetsbild genomfördes också djupare intervjuer med volontärer och personal för att få reda på vad som gör en volontärverksamhet bra.

Projektets resultat och slutsatser har sammanfattats i tips och råd för hur man lyckas med sin volontärverksamhet. Vi hoppas att dessa ska kunna vara ett stöd för museer som vill utveckla sin verksamhet och för de museer som vill starta upp en volontärverksamhet. Dessa råd innehåller också exempel på dokument som kan vara bra att använda sig av.

Under projektet, presenterades studierna vid ett seminarium i Trondheim våren 2015, vid en konferens i Ringköbing-Skjern sommaren 2015 samt vid ett möte i Östersund hösten 2015. Vid dessa tillfällen att informera om projektet presenterades bland annat det som sammanfattas i denna powerpoint presentation. Det producerades också en broschyr på svenska, norska och danska som sammanfattar projektets resultat och som riktar sig mot volontärer eller potentiella volontärer.

Här är en kort film som sammanfattar projektets viktigaste slutsatser:

Publikationer från projektet:

Pride, Joy and Surplus Value brochure (svenska)

Pride, Joy and Surplus Value brochure (norska)

Pride, Joy and Surplus Value brochure (danska)

Rapport om volontärer på museum i Danmark, Norge och Sverige (engelska)

Tips & råd för museer som vill utveckla sin volontärverksamhet (engelska)

Jämförande rapport om ramverket för volontärverksamhet i de skandinaviska länderna (skandinaviska språk)

Projektet delfinansierades av Nordplus vuxen.

Nordplus_Voksen_RGB_EN

<– tillbaka