Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Beviljade projekt

Tre av de projekt som skapades inom ramen för Kulturarv och lärande har beviljats och sedermera även genomförts.

Implementing Heritage Learning Outcomes,

Tvåårigt utvecklingsprojekt som syftade till att ta fram verktyg för att stärka och uppvärdera lärande genom kulturarv. Projektet arbetade också aktivt med att ge nordisk-baltiska kulturarvsinstitutioner en verktygslåda för att strategiskt utveckla sin verksamhet och sitt eget lärande.

Partners:  NCK, Statsarkivet i Trondheim, Aalborg stadsarkiv, Jamtli, Islands nationalarkiv, Helsinki stadsmuseum och Rumsiskes friluftsmuseum (Litauen)

Program: Nordplus Vuxen

Regionala effekter

Ettårigt förstudie kring hur kulturarvsinstitutioner kan arbeta för att bättre och mer effektivt förvalta och använda sina resurser för att skapa en större socioekonomisk påverkan på sin omgivning.

Partners: NCK och Museene i Sør Trøndelag

Program: Interreg Sverige-Norge

Pride, joy and surplus value

Ettårigt projekt som handlade om att undersöka och utveckla verksamhet för volontärer vid museer.

Partners. NCK medverkar som partner i detta projekt som leds av Jamtli. Andra parter är Maihaugen (Norge), Museerna i Sör Tröndelag (Norge), Gotlands museum (Sverige) och Ringköbing-Skjern (Danmark).

Program: Nordplus Vuxen

<–tillbaka