Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Nätverk av nyckelpersoner

En central verksamhet i projektet Kulturarv och lärande har varit att utveckla ett nätverk av nyckelpersoner som arbetar i nära samverkan med NCK. Under projektets gång har en referensgrupp samlats en gång per år på Landsarkivet och Jamtli i Östersund. Medlemmarna kommer från museer, arkiv och universitet i Norden och Baltikum och har en strategisk överblick över kulturarvspedagogikens ställning i de nordiska länderna. Läs mer om innehållet i mötena.

<–tillbaka