Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Enkätstudier bland museichefer i Norden-Baltikum

En viktig del i projektet har handlat om att kartlägga hur museichefer i de nordisk-baltiska länderna värderar pedagogikens och lärandets roll på sina institutioner och vilka utvecklingsbehov de upplever. Kartläggningen har skett genom enkätstudier. Resultaten har sammanfattats i två jämförande rapporter och en rad nationella rapporter.

 

Jämförande rapporter

Rapport framsida_Comparison    Rapport framsida_Baltic

 

Nationella rapporter

SverigeFinlandNorgeDanmark, EstlandLettlandLitauen

<–tillbaka