Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kontaktresor

Under en treårsperiod har även kontaktresor till kulturarvsinstitutioner i samtliga Nordiska och Baltiska länder genomförts. Resorna har syftat till att informera om NCK:s verksamhet och att knyta kontakter inför kommande projektansökningar. Följande kontaktresor har genomförts:

2012

Sverige

Informella möten och informationsspridning dels vid den Mittnordiska kulturkonferensen ”Forma Framtiden” i Östersund den 9-10 mars dels vid Riksförbundet Sveriges museer vårmöte på temat “Världen här och nu” i Göteborg den 28-30 mars.

Lettland

Informella möten och informationsspridning  vid konferensen “Intercultural dialogue and social cohesion” som arrangerades i Riga den 24-27 april av det europeiska nätverket The Learning Museum där flera personer i projektets referensgrupp också ingår.

Litauen

Informella möten och informationsspridning vid konferens “History of Family – Story for Family: Inclusion and Participation” som arrangerades i Rumsiskies den 12-14 september av Life Long Learning on Open Air Museums. Mer formellt möte med Gita Sapranauskaite för att diskutera en eventuell undersökning av det pedagogiska arbetet vid museer i Litauen. Möte även med Kristi Pumbo för diskussion om att få till stånd en liknande undersökning av den estniska museisektorn.

2013

Danmark

Besök vid Aalborg stadsarkiv den 7-9 april för möten och informationsspridning.

Norge

Möten med erfarenhetsutbyte på Sverresborg och MiST den 29 maj. Presentation av paper samt informella möten och informationsspridning vid den Nordiska fagdidaktikkonferansen i Trondheim den 30 maj. Sverresborg Trøndelag Folkemuseum och MiST

Finland

Information om NCK till och utbyte av erfarenheter med anställda vid Helsingfors stadsmuseum och Svenska Litteratursällskapet i Finland den 14-16 oktober

Island

Möten med erfarenhetsutbyten på Islands nationalarkiv, Islands nationalmuseum och friluftsmuseum den 28-31 oktober

2014

Estland

Möten med informationsutbyte dels vid AHHAA Science Centre och Tartu City Museum i Tartu den 17 juni och vid National Archives of Estonia och Kumu Art Museum i Tallin den 18 juni.

 

Bilder från kontaktresa till Tallinn och Tartu

 

<–tillbaka