Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Uppdrag

NCK åtar sig olika typer av uppdrag för att hjälpa företag, kulturarvsinstitutioner och andra. Våra disputerade forskare garanterar vetenskaplig kvalitet, samtidigt har vi djup förankring i den praktiska verksamheten.

Vi arbetar bland annat med följande tjänster:

  • Utvärderingar: Driver ni ett projekt, har ett pedagogiskt program eller har kanske en utställning där ni vill ha en oberoende part som gör en utvärdering? Vi åtar oss olika typer av uppdrag som ser på de aspekter som är intressanta för er. Vi håller också föreläsningar och workshops kring utvärdering.
  • Följeforskning: Ofta kan det vara ett gott stöd att ha en följeforskare kopplad till större projekt av olika slag för att få någon som följer upp hur det går genom hela processen. Genom att sätta upp mål och följa upp, genom kvalitativa analyser och genom dialog kan NCK bidra till en bättre kvalitet på ert projekt.
  • Utredningar: För att veta hur man ska komma vidare med något eller hur man ska hantera en plats, ett projektresultat eller något man vill uppnå kan det ibland behövas en undersökning som ser på olika möjligheter och alternativ. NCK kan göra studier som visar på olika lösningar och möjligheter och ta fram material som visar hur andra hanterat liknande situationer.
  • Kulturarvsmäklare: NCK kan bli din kulturarvsmäklare! Har du ett företag som behöver utvecklas med hjälp av kulturarv? Vi kan hjälpa till att hitta material som tar dig vidare. NCK har god kännedom om olika typer av kulturarvsrelaterat material och hur man hittar det, så att du kan skriva ditt företags historia, skriva om gården där du är verksam, få reda på mer om bakgrunden till din produkt, hjälpa dig hitta recept, mönster, produkter i arkiv och magasin som kan användas att på olika sätt stärka och kvalitetshöja din produkt eller ditt företag.

Vill du veta mer om vad vi erbjuder? Kontakta oss:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pågående uppdrag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tidigare uppdrag

> ICCROM
Ett forskningsuppdrag då NCK var en viktig part när det gjordes en översikt över “Foresight exercises” relaterade till kulturarv, som en del av ett större EU-finansierat projekt.

> Marinmuseum i Karlskrona
NCK ledde en process för att ta fram en ny pedagogisk strategi under hösten 2022.

> ICCROM
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) har beställt ett antal så kallade “Horizon scans” av NCK.

> Traditionellt hantverk och Hållbart byggande
Ett Interreg projekt som drevs av Jamtli. NCK gjorde utvärderingen.

> Föreningen Gamla Östersund
NCK gjorde en studie om hur föreningen kan utveckla sitt arbete och hur andra stadsmuseer i Sverige är organiserade.

> Forskningsöversikt om inkluderat lärande
NCK gjorde en forskningsöversikt, för Den Gamle By & Naturhistorisk Museum i Århus, över hur kulturarvsinstitutioner i Danmark, Sverige och Norge arbetat med ett lärande anpassat för både de med särskilda behov och andra, med fokus på åren 2010-2020.

> Lärares bruk av museer
NCK bedrev fortlöpande uppdrag för Riksutställningar med fokus på lärande och pedagogik. Ett av uppdragen var en undersökning av skolans syn på museer och hur skolan vill nyttja museerna.

> Processledare för pedagogisk plattform
NCK arbetade tillsammans med Bohusläns museum för att leda processen att ta fram en pedagogisk plattform.

> Utvärdering av tidsresemetodik för konfirmander
NCK utvärderade på uppdrag av Kalmar Läns Museum hur man använt tidsresemetodik i undervisning av konfirmander.

> Utvärdering och utveckling av konstpedagogik
NCK bedrev utvärdering och var ett metodstöd i utvecklingen av nytänkande konstpedagogiska metoder kopplat till Jamtlis projekt Nationalmuseum Jamtli.

> Analys av pedagogiska möjligheter och behov
NCK genomförde en analys av pedagogiska möjligheter och behov i samband med att Sundsvalls museum skulle bygga om en av sina utställningar.