Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Uppdrag

NCK åtar sig olika typer av uppdrag för att hjälpa företag, kulturarvsinstitutioner och andra. Våra disputerade forskare garanterar vetenskaplig kvalitet, samtidigt har vi djup förankring i den praktiska verksamheten.

Vi arbetar bland annat med följande tjänster:

  • Utvärderingar: Driver ni ett projekt, har ett pedagogiskt program eller har kanske en utställning där ni vill ha en oberoende part som gör en utvärdering? Vi åtar oss olika typer av uppdrag som ser på de aspekter som är intressanta för er. Vi håller också föreläsningar och workshops kring utvärdering.
  • Följeforskning: Ofta kan det vara ett gott stöd att ha en följeforskare kopplad till större projekt av olika slag för att få någon som följer upp hur det går genom hela processen. Genom att sätta upp mål och följa upp, genom kvalitativa analyser och genom dialog kan NCK bidra till en bättre kvalitet på ert projekt.
  • Utredningar: För att veta hur man ska komma vidare med något eller hur man ska hantera en plats, ett projektresultat eller något man vill uppnå kan det ibland behövas en undersökning som ser på olika möjligheter och alternativ. NCK kan göra studier som visar på olika lösningar och möjligheter och ta fram material som visar hur andra hanterat liknande situationer.
  • Kulturarvsmäklare: NCK kan bli din kulturarvsmäklare! Har du ett företag som behöver utvecklas med hjälp av kulturarv? Vi kan hjälpa till att hitta material som tar dig vidare. NCK har god kännedom om olika typer av kulturarvsrelaterat material och hur man hittar det, så att du kan skriva ditt företags historia, skriva om gården där du är verksam, få reda på mer om bakgrunden till din produkt, hjälpa dig hitta recept, mönster, produkter i arkiv och magasin som kan användas att på olika sätt stärka och kvalitetshöja din produkt eller ditt företag.

Vill du veta mer om vad vi erbjuder? Kontakta oss:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tidigare uppdrag

> Forskningsöversikt om inkluderat lärande

NCK gjorde en forskningsöversikt, för Den Gamle By & Naturhistorisk Museum i Århus, över hur kulturarvsinstitutioner i Danmark, Sverige och Norge arbetat med ett lärande anpassat för både de med särskilda behov och andra, med fokus på åren 2010-2020.

> Lärares bruk av museer

NCK bedrev fortlöpande uppdrag för Riksutställningar med fokus på lärande och pedagogik. Ett av uppdragen var en undersökning av skolans syn på museer och hur skolan vill nyttja museerna. Detta för att museer ska få en bättre bild av skolans behov, svårigheter och önskemål.

> Processledare för pedagogisk plattform

NCK arbetade tillsammans med Bohusläns museum för att leda processen att ta fram en pedagogisk plattform. NCK bidrog med sin erfarenhet och expertis på pedagogisk metoder och modeller för att leda en process där pedagogiken kommer mer i fokus på museet.

> Utvärdering av tidsresemetodik för konfirmander

NCK utvärderade på uppdrag av Kalmar Läns Museum hur man använt tidsresemetodik i undervisning av konfirmander.

> Utvärdering och utveckling av konstpedagogik

NCK bedrev utvärdering och var ett metodstöd i utvecklingen av nytänkande konstpedagogiska metoder kopplat till Jamtlis projekt Nationalmuseum Jamtli.

> Analys av pedagogiska möjligheter och behov

NCK genomförde en analys av pedagogiska möjligheter och behov i samband med att Sundsvalls museum skulle bygga om en av sina utställningar.