Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Projects

NCK is involved in projects at regional, national and European levels, contributing experience with Cultural Heritage Learning as coordinating, managing and/or research institution.

Current projects include:

NCKs previous projects can be found here.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå