Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
IMG_4551

Projects

NCK is involved in projects at regional, national and European levels, contributing experience with Cultural Heritage Learning as coordinating, managing and/or research institution.

Current projects include:

NCKs previous projects can be found here.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå