Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Publications

Here you find a list of NCK’s publications and papers based on presentations that took place during our annual conferences.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Increasing future awareness in the cultural heritage sector using the SoPHIA model (Gustav Wollentz, Open Access in DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet 2023)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The museum as a social space and a place for lifelong learning (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne, Vibeke Kieding Banik, Nordisk Museologi Vol. 34 No. 2/2022)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordic Figurations of Volunteering (Tine Fristrup/NCK (ed.) Fornvårdaren nr 41, Jamtli Förlag 2022)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All publications

Papers from annual conferences